Krwiomocz

Krwiomocz makroskopowy występuje najczęściej w przebiegu guzów pęcherza moczowego, a także w chorobach nowotworowych moczowodów, miedniczek nerkowych i guzów nerek.

Krwiomocz występuje w przebiegu kamicy układu moczowego, stanów zapalnych dróg moczowych, łagodnego rozrostu i raka gaiczołu krokowego oraz po urazach narządów moczowo-płciowych.

Objawy kliniczne: krwawienie z układu moczowego charakteryzuje się krwistym zabawieniem moczu, często ze skrzepami. W przebiegu guzów pęcherza moczowego krwawienie jest bezbolesne i często szybko przemijające. W początkowym okresie wzrostu guzów pęcherza moczowego krwiomocz ujawnia się sporadycznie. Krwawienie z guzów moczowodów charakteryzuje się podłużnymi skrzepami, odpowiadającymi odlewom mo-czowodu.

W krwawieniach z górnych dróg moczowych (moczowód, nerka) może wystąpić ból pod postacią kolki nerkowej, jeśli skrzep zamknie światło mo-czowodu i utrudni odpływ moczu z nerki. Krwawienia z nerki najczęściej obserwowane są w przebiegu guzów miedniczki nerkowej. Krwawienia z guzów nerki występują w zaawansowanych stadiach choroby, kiedy nowotwór nacieka kielichy lub miedniczkę nerkową. Obfite krwawienia z guzów pęcherza moczowego lub nerek mogą doprowadzić do wypełnienia pęcherza skrzepami i powstania tamponady pęcherza moczowego. Objawia się krwistym moczem, zatrzymaniem moczu, bólem w dole brzucha. Jeśli krwawienie jest obfite, prowadzi do anemizacji chorego. Tamponada pęcherza moczowego jest stanem zagrażającym życiu i wymaga pilnej interwencji urologicznej. Podobne objawy towarzyszą krwawieniom z gruczołu krokowego w przebiegu łagodnego rozrostu lub raka stercza. Urazy układu moczowego objawiają się także krwiomoczem.

W urazach nerek dochodzi do masywnego krwiomoczu. Wylewanie się krwi do przestrzeni zaotrzewnowej powoduje ból i uwypuklenie okolicy lędźwiowej. Urazy nerek często współistnieją z urazami innych narządów jamy brzusznej lub klatki piersiowej. Uszkodzenie pęcherza powoduje krwiomocz oraz przy przerwaniu ciągłości ściany pęcherza ból w dole brzucha. Jeśli pęknięcie jest dootrzewnowe, obserwuje się objawy otrzewnowe.

W uszkodzeniach cewki moczowej obserwuje się krwisty wyciek z cewki, obrzęk i uwypuklenie okolicy okołocewkowej lub krocza.

Postępowanie: każde krwawienie z układu moczowego wymaga dokładnej diagnostyki obrazowej i endoskopowej. Krwawienia z pęcherza moczowego rozpoznaje się na podstawie badania USG i cystoskopii. Badanie USG potwierdza obecność skrzepów i guzów pęcherza, jednak obowiązujące jest badanie endoskopowe, które może wykryć guz pęcherza i źródło krwawienia. Inną lokalizację guzów układu moczowego rozpoznaje się za pomocą USG, tomografii komputerowej i urografii. Kamicę układu moczowego rozpoznaje się ultrasonograficznie i radiologicznie. W urazach układu moczowego obowiązkowe jest wykonanie USG nerek, pęcherza, stercza, tomografii komputerowej, urografii lub cystouretrografii.

Leczenie-, zależne od rozpoznania. Stwierdzenie nowotworu jest wskazaniem do usunięcia guza lub narządu. Uraz nerek leczy się zachowawczo lub operacyjnie, z zachowaniem narządu lub usunięciem nerki. Urazy moczowo-du i pęcherza wymagają zszycia uszkodzonej ściany. Uszkodzenie cewki moczowej leczy się odprowadzeniem moczu powyżej uszkodzenia (przetoka nadłonowa), nadęciem i drenażem moczokrwiaka i ewentualnie zespoleniem uszkodzonej cewki.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość