Krwotok podpajęczynówkowy

Etiologia-, pęknięcie wewnątrzczaszkowego tętniaka lub malformacji tętniczo- żylnej.

Objawy kliniczne-. nagły, bardzo silny ból głowy, zwykle w okolicy potylicznej, czasem połączony z utratą przytomności. Ból jest często opisywany przez pacjentów jako „pierwszy tak silny ból głowy w życiu”, „uderzenie pałką w głowę”. Mogą również wystąpić nudności, wymioty, zawroty głowy. Objawy ogniskowe są bardzo rzadkie.

Pacjent może mieć ograniczoną świadomość, najbardziej znamienna jest obecność zespołu oponowego (zwłaszcza sztywności karku i objawu oponowego Kerniga), choć w krótkim czasie od krwotoku (minuty - godziny) może jeszcze nie być obecny. Niedowłady, afazja lub inne objawy ogniskowe są bardzo rzadkie, ale jeśli są obecne, mogą fluktuować.

Postępowanie-, jak najszybszy transport pacjenta na oddział neurologiczny lub neurochirurgiczny w szpitalu, gdzie jest dostępna tomografia komputerowa i angiografia. W przypadku prawidłowego obrazu w tomografii komputerowej głowy pacjent musi mieć wykonaną punkcję lędźwiową i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Po potwierdzeniu krwotoku podpajęczy-nówkowego chory powinien mieć jak najszybciej wykonane badanie angiograficzne naczyń mózgowych i ewentualny zabieg neurochirurgiczny tętniaka (do końca 3. doby).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość