Napady częściowe złożone

Etiologia- Podobnie jak napady częściowe proste, napady częściowe złożone mają ograniczony (choć szerszy niż te pieiwsze) obszar nieprawidłowych wyładowań neuronów. Najczęściej, ale nie zawsze, dotyczy to płatów skroniowych, stąd często napady te nazywane są „napadami skroniowymi”.

Objawy kliniczne-, obraz kliniczny napadów może być podobny do obrazu napadów częściowych prostych, ale towarzyszą im dodatkowo zaburzenia świadomości. W zależności od zajętego obszaru mózgu napady nazywają się napadami psychomotorycznymi, psychosensorycznymi, psychowegeta-tywnymi. Często występują automatyzmy ruchowe, czyli nagłe grymasy, bezsensowne odgłosy, ruchy, czynności, jak np. szarpanie ubrania.

Poza cechami napadu obserwowanymi w trakcie jego trwania, zwłaszcza automatyzmami i zaburzeniami świadomości, nie stwierdza się w postaciach padaczki skrytopochodnej żadnych istotnych odchyleń do normy.

Postępowanie. Także w tym przypadku należy szczególnie starannie wykluczyć potencjalne podłoże organiczne padaczki - zadanie dla neurologa.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość