Nowotwory pęcherza moczowego

Do czynników patogenetycznych zalicza się długotrwałe przebywanie w środowisku amin aromatycznych, benzydyny, diaminofenoli, palenie tytoniu, nadużywanie fenacetyny.

Objawy kliniczne: pierwszym objawem jest bezbolesny krwiomocz. Masywne krwawienie prowadzi do tamponacly pęcherza. Naciekanie nowotworu na moczowody prowadzi do wodonercza. Przerzuty obserwuje się w węzłach biodrowych i zasłonowych oraz odległe w wątrobie i płucach.

Postępowanie', nowotwór pęcherza rozpoznany po raz pieiwszy leczy się zwykle wycięciem guza na drodze endoskopowej. Ważne jest określenie stopnia naciekania i złośliwości nowotworu. Te czynniki oraz szybkość wznowy decydują o dalszym postępowaniu. Nowotwory powierzchowne o  małym stopniu złośliwości (G1-G2) leczy się na drodze endoskopowej, usuwając zmiany oraz stosując wlewki z cytostatyki! lub BCG.

Guzy naciekające wymagają zabiegu radykalnego - wycięcia pęcherza i   wytworzenia pęcherza zastępczego lub zbiornika odprowadzającego mocz.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość