Obrażenia jamy brzusznej

Obrażenia jamy brzusznej dotyczą powłok brzucha, narządów wewnątrzotrzewnowych i przestrzeni pozaotrzewnowej, mogą być zamknięte lub otwarte.

Zamknięte obrażenia wewnątrzotrzewnowe to stłuczenia oraz pęknięcia narządów jamy brzusznej. Towarzyszą im krwotoki wewnętrzne lub chemiczne zapalenie otrzewnej. Krew lub żółć w jamie otrzewnej sugerują rozerwanie miąższu wątroby.

Pęknięcie śledziony powoduje objawy krwotoku natychmiastowego lub opóźnionego. Szczególną postać stanowi pęknięcie tzw. dwuczasowe i Pęknięcie żołądka powoduje objawy rozlanego zapalenia otrzewnej.

Pęknięcie jelita przebiega z objawami kałowego, rozlanego zapalenia otrzewnej.

Pęknięcie trzustki może przebiegać jako wewnątrzotrzewnowe i ze-wnątrzotrzewnowe (tzw. podtorebkowe). Obraz kliniczny jest podobny do ostrego zapalenia trzustki.

Pęknięcie krezki jelita cienkiego przebiega zazwyczaj z objawami krwotoku wewnętrznego. Brzeżne uszkodzenie krezki jelita z rozerwaniem naczyń może doprowadzić do niedokrwienia i martwicy ściany jelita.

Pęknięcie pęcherza moczowego może dotyczyć okolicy wewnątrzotrzewnowej, co prowadzi do rozlanego zapalenia otrzewnej, bądź przestrzeni ze-wnątrzotrzewnowej. Objawia się wyciekiem moczu do przestrzeni Retziusa. Obrażenia te towarzyszą zazwyczaj złamaniom miednicy. Cystografia ułatwia postawienie rozpoznania.

Obrażenia zamknięte ivewnąlizotrzewnowe - stłuczenia powłok - mogą sugerować zapalenie otrzewnej. Obrażenia przestrzeni zaotrzewnowej wywołują zaburzenia motoryki jelit przy miękkim i niebolesnym brzuchu.

Stłuczenie nerki, objawia się bólem w okolicy lędźwiowej oraz krwinko- lub krwiomoczem, którego natężenie stopniowo zmniejsza się w ciągu 1-3 dni.

Pęknięcie nerki, może dotyczyć tylko miąższu lub także układu odprowadzającego mocz. Objawem jest bolesny guz w okolicy nerki, krwiomocz, którego może nie być przy przerwaniu moczowoclu. Przy całkowitym rozkawałkowaniu nerki należy ją wyciąć.

Obrażenia odbytnicy mogą być zamknięte lub otwarte. Zamknięte powstają w wyniku wprowadzania ciał obcych do odbytnicy lub towarzyszą złamaniu kości miednicy. Zarówno obrażenia zamknięte, jak i otwarte wymagają leczenia operacyjnego — wytworzenia czasowej przetoki na esicy.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość