Odma pourazowa

Rozedma podskórna zazwyczaj towarzyszy odmie zamkniętej. Wyglądem przypomina obrzęk powłok. Podczas ucisku wyczuwalne trzeszczenie przypomina chrzęst śniegu. Przy nasilonych rozmiarach i wystąpieniu objawów ucisku na górne drogi oddechowe wykonuje się intubację tchawicy lub wytworzenie w niej czasowej przetoki.

Powikłaniem złamań żeber może być obecność powietrza w jamie opłucnej i odma opłucnowa. Odma występuje jako zamknięta bądź otwarta.

Odma opłucnowa zamknięta jest wynikiem uszkodzenia płuca lub oskrzela wraz z opłucną płucną. Po stronie odmy pojawia się odgłos opuko-wy bębenkowy, zniesienie lub osłabienie szmeru oddechowego, aż do niewydolności oddechowej. Odma opłucnowa zamknięta wymaga drenażu ssącego jamy opłucnej.

Odma opłucnowa otwarta powstaje w wyniku połączenia jamy opłucnej ze światem zewnętrznym, co prowadzi do zapadnięcia się płuca i zmniejszenia wymiany gazowej, a w efekcie do niewydolności oddechowej. Szmer oddechowy staje się niesłyszalny i pojawia się świst powietrza, które przemieszcza się ze świata zewnętrznego do jamy opłucnej i odwrotnie. Odma ta może być wentylowa. Powstające wówczas nadciśnienie w jamie opłucnej prowadzi do zapadnięcia się płuca, przesunięcia śródpiersia z uciskiem na naczynia doprowadzające krew do serca. Dochodzi do nadmiernego wypełnienia żył szyjnych i zasinienia twarzy. Narasta niewydolność oddechowa i krążeniowa. Dopływ powietrza do jamy opłucnej wywołuje ruch wahadłowy śródpiersia. Rozwijające się migotanie serca może być bezpośrednią przyczyną śmierci. Leczenie polega na zamknięciu odmy otwartej i założeniu drenażu ssącego.

Odma śródpiersia. powstaje wskutek uszkodzenia górnych dróg oddechowych. Powikłaniami są: ucisk na naczynia żylne śródpiersia, krwiak jamy opłucnej, tamponada serca, zespół niewydolności oddechowej (ARDS).

Algorytm zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych nosi nazwę „ABC”:

A (airways) - przywrócenie drożności dróg oddechowych,

B (breathing) - sprawdzenie obecności spontanicznego oddechu,

C (circułatioń) - prowadzenie zewnętrznego masażu serca.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość