Przepukliny

Mianem przepukliny określa się wypuklenie otrzewnej ściennej na zewnątrz przez wrodzone lub nabyte otwoiy w ścianie brzucha, tzw. miejsca zmniejszonego oporu (locus minotis resistentiae). Przepuklinywrodzone tworzą się na skutek wad rozwojowych, nabyte -w wyniku uszkodzenia warstwy mięś-niowo-rozciągowej brzucha, pooperacyjne - najczęściej z powodu powikłanego gojenia się rany. Wyróżnia się przepukliny wewnętrzne - w obrębie jamy otrzewnej (np. przepuklina rozworu przełykowego) i przepukliny zewnętrzne- pachwinowa (najczęściej u mężczyzn), udowa (u kobiet), pępkowa, kresy białej, lędźwiowa itd.

Przepukliny dzieli się na:

  • odprowaclzalne (zawartość daje się odprowadzić do jamy brzucha),
  • nieodprowadzalne: uwięźnięte (na skutek ucisku szybko narasta martwica uwięźniętego jelita),
  • przyrośnięte (bez cech niedokrwienia).

Objawy, w przepuklinie wolnej uwypuklający się guz objawia się bólem, pieczeniem i napięciem, nasila się podczas wysiłku fizycznego. W pozycji leżącej uwypuklenie zwykle zmniejsza się, powiększa podczas kaszlu lub parcia. Uwięźnięcie manifestuje się nagłym bólem miejscowym (ale też często odczuwanym w okolicy nadbrzusza), nudnościami i wymiotami, wzdęciem brzucha - objawy niedrożności. Guz przepuklinowy jest twardy, bolesny, nie daje się odprowadzić.

Leczenie-, uwięźnięcie przepukliny wymaga natychmiastowego zabiegu operacyjnego, opóźnienie powoduje konieczność wydęcia martwiczo zmienionej części jelita, co znacznie zwiększa ryzyko pooperacyjne. Planowe operacje przepuklin pachwinowych wykonuje się najczęściej metodami bez-napięciowymi, z wszyciem siatki polipropylenowej - metodą Lichtensteina, metodami napięciowymi (bez siatki): metodą Shouldice’a i klasyczną Bassi-niego. Rzadziej stosowane są wewnątrzbrzuszne, laparoskopowe metody zaopatrzenia przepukliny. „Naprawa” przepuklin pooperacyjnych polega na odtworzeniu ciągłości powłok z użyciem siatki lub bez niej.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość