Rak gruczołu krokowego

Według badań sekcyjnych nowotwór występuje u większości mężczyzn po 80. roku życia. Wśród objawów dominują trudności w oddawaniu moczu, objawy dysuryczne, częstomocz. Chorzy podający takie objawy powinnni być kierowani do urologa.

Diagnostyka polega na badaniu per reclum, oznaczeniu stężenia PSA i jego wolnej frakcji, wykonaniu przezrektalnego i przezpowłokowego USG i biopsji gruboigłowej.

U chorych z nowotworem ograniczonym do gruczołu stosuje się radykalną radioterapię albo radykalną prostatektomię. Stosowana jest też dodatkowo hormonoterapia. Chorych w starszym wieku i przypadki nowotworów mało zaawansowanych należy obserwować, a leczenie podjąć wtedy, gdy stwierdzi się progresję choroby. U chorych z rozsiewem (zwykle przerzuty clo kości) stosowana jest hormonoterapia.

Rokowanie zależy od wieku chorego, zaawansowania i złośliwości histologicznej. Chorzy przed 60. rokiem życia rokują gorzej. U chorych kwalifikujących się clo obserwacji rokowanie jest podobne do rokowania w pozostałej części populacji.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość