Rak płuca

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym mężczyzn, a częstość występowania raka płuca u kobiet stale rośnie. Główną przyczyną powstawania tego nowotworu jest palenie tytoniu.

Wczesny rak płuca zwykle nie daje żadnych objawów lub objawy są mało charakterystyczne. Mogą wystąpić:

  • kaszel, zmiana w charakterze kaszlu, jego uporczywość (zdjęcie rtg!),
  • kwioplucie (bronchoskopia!),

•    nawracające zakażenia miąższu płucnego, płatowe zapalenie płuc (rtg, także kontrolne zdjęcia rtg około 6 tygodni po ustąpieniu objawów cliO' roby!).

Objawy bardziej zaawansowanego raka płuca to bóle w klatce piersiowej, duszność, chrypka, utrudnienie połykania, zespół żyły głównej górnej lub objawy przerzutów odległych.

Przy podejrzeniu nowotworu phica obowiązuje natychmiastowe skierowanie na pełnowymiarowe zdjęcie rtg wykonane w dwóch projekcjach. Utrzymywanie się objawów przy prawidłowym obrazie radiologicznym płuc wymaga dalszej diagnostyki (bronchoskopia, tomografia komputerowa, wideotorakoskopia).

Zmiany ogniskowe płuca wykryte radiologicznie i budzące podejrzenie raka należy weryfikować cytologicznie lub histologicznie w specjali- ] stycznych jednostkach. Nie wolno tylko obserwować tych zmian ani leczyć antybiotykami lub tuberkulostatykami bez podjęcia prób weryfi- j kacji morfologicznej.

Raka płuca dzieli się na dwie główne postacie patomorfologiczne, różniące się także zasadniczo pod względem klinicznym - raka niedrobnokomór-kowego (około 80% chorych) i raka drobnokomórkowego.

Główną rolę w leczeniu raka niedrobnokomórkowego odgrywa chirurgia. W Polsce tylko 10-20% chorych może być operowanych. W przypadkach nieoperacyjnych (80-90%) stosuje się radioterapię i chemioterapię. Rokowanie zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania - można wyleczyć mniej niż połowę operowanych chorych (rak stopnia 1 i II).

W leczeniu raka drobnokomórkowego podstawowe znaczenie ma systemowe leczenie cytostatykami, uzupełnione u części chorych radioterapią. Przeżycie w chorobie miejscowo zaawansowanej wynosi na ogół tylko 18--24 miesiące, a w postaci rozsianej jest o połowę krótsze.

W Polsce tylko 7-8% chorych na raka płuca żyje przynajmniej 5 lat od rozpoznania.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość