Urazy klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej:

  • zamknięte:

- wstrząśnienie,

-stłuczenie,

-ściśnięcie klatki piersiowej,

-złamanie żeber,

  • otwarte:

-rany powłok klatki piersiowej,

-rany penetrujące,

-złamania otwarte.

Ściśnięcie klatki piersiowej powstaje wskutek nagłego jej zgniecenia. Następstwem jest wyciśnięcie krwi z dużych żył do małych, pękanie ich i wylewy w górnej połowie ciała.

Stłuczenie klatki piersiowej prowadzi do powstania wybroczyn i poclbie-gnięć krwawych w ścianie klatki piersiowej i w miąższu płuca.

Złamania żeber (zamknięte) mogą być pojedyncze lub mnogie, jednostronne lub obustronne. Złamania mnogie, a zwłaszcza wielomiejscowe, mogą prowadzić do wyłamania tzw. okna z ruchem opacznym. Zmiany ograniczone do połowy klatki piersiowej prowadzą do jej powłóczenia, a wielomiejscowe do tzw. wiotkiej klatki piersiowej.

Najczęstszą przyczyną złamania mostka jest bezpośredni uraz mostka.

Objawy kliniczne: miejscowa bolesność nasilająca się przy ruchach oddechowych klatki piersiowej, kaszlu z utrudnieniem oddychania, krwioplu-ciem.

Powikłania: wysięk, krwiak opłucnej lub odma opłucnowa, zatoiy powietrzne, rozerwania dużych naczyń lub jam serca oraz powikłania zapalne. W skrajnych przypadkach rozwija się wstrząs urazowy.

postępowanie objawowe polega na podaniu środków przeciwbólowych i przeciwkaszlowych. Złamania z przemieszczeniem wymagają nastawienia.

Leczenie chirurgiczne polega na założeniu wyciągu na odłamy poprzez podwieszenia ich lub zespolenie. W ciężkich przypadkach wymagany jest oddech kontrolowany z nadciśnieniem oddechowym i leczenie specjalistyczne (torakotomia). Przy krwawieniu do śródpiersia wykonuje się meclia-stinoskopię i drenaż przestrzeni zamostkowej.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość