Uzależnienie od halucynogenów

Najczęściej są to intoksykacje LSD (amidem kwasu lizergowego) oraz MDMA (tzw. Ectasy - pochodną amfetaminy).

Cechy charakterystyczne intoksykacji to: lęk, depresja, nastawienia odnoszące, obawy, że się zwariuje, interpretacje urojeniowe, nieprawidłowy osąd rzeczywistości, zaburzone funkcjonowanie społeczne, zaburzenia percepcji w stanie czuwania, np. intensyfikacja percepcji, depersonalizacja, derealiza-cja, złudzenia, omamy, synestezje oraz rozszerzenie źrenic, tachykardia, pocenie się, palpitacje, zamazane widzenie, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej, czasem majaczenie. Używanie długotrwałe może prowadzić do zaburzeń psychotycznych, nastroju oraz lękowych.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość