Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu to przejściowe, pourazowe zaburzenia czynności mózgu, zwłaszcza pnia mózgu, przebiegające bez widocznych zmian anatomicznych. Jest to stan nagłej pourazowej utraty przytomności, po którym następuje wyzdrowienie bez ubytkowych objawów neurologicznych.

Mechanizm powstania wstrząśnienia mózgu:

  • wstrząśnienie z natychmiastową utratą przytomności - uszkodzenie struktur pnia mózgu,
  • uszkodzenie kory mózgowej z utratą przytomności i wystąpieniem wstrząśnienia mózgu.

Stałe objawy wstrząśnienia mózgu to: niepamięć wsteczna, dezorientacja, czasami zaburzenia widzenia.

Stopnie wstrząśnienia: mózgu:

  • stopień I - przemijająca dezorientacja bez utraty przytomności z natychmiastowym powrotem do pełnej świadomości,
  • stopień II - wyraźniej zaznaczona dezorientacja po urazie oraz nieznaczny okres niepamięci okołourazowej, bez utraty przytomności,
  • stopień III - wyraźna dezorientacja z większym okresem niepamięci, głównie wstecznej, utrata przytomności występuje w postaci chwilowego wyłączenia świadomości,
  • stopień IV — klasyczne wstrząśnienie mózgu, czyli krótkotrwała utrata przytomności, różnie długi okres splątania i niepamięci wstecznej oraz następczej.

Hospitalizacji wymagają chorzy ze wstrząśnieniem mózgu IV stopnia. Po przebytym wstrząśnieniu mózgu może również wystąpić tzw. niepamięć następcza. Obejmuje ona czas od urazu do odzyskania świadomości. Objawy niepowikłanego wstrząśnienia mózgu ustępują w ciągu 1-3 dni.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość