Zaburzenia psychiczne przebiegające z otępieniem

Otępienie to charakterystyczny zespół objawów: zaburzenia pamięci, orientacji, mowy, upośledzenie zdolności uczenia się, rozumienia, sprawności liczenia, myślenia abstrakcyjnego, wnioskowania, przewidywania, planowania i oceny sytuacji, spowodowane rozlanym, uogólnionym lub wieloogni-skowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

U większości chorych z otępieniem pojawiają się objawy psychotyczne, zaburzenia nastroju i zachowania oraz zmiany osobowości.

Chorobą przebiegającą najczęściej z otępieniem jest choroba Alzheimera, następnie otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie naczyniopochodne, otępienie mieszane, otępienie czołowo-skroniowe, inne choroby neurozwyrod-nieniowe (np. choroba Parkinsona). Otępienie może być wynikiem infekcji ośrodkowego układu nerwowego, przewlekłego zatrucia lub ostrego, ciężkiego urazu lub licznych urazów mózgu. U około 5% chorych objawy otępienia mogą całkowicie lub częściowo ustąpić (np. spowodowane przez niedoczynność tarczycy). Zwykle jednak proces otępienny ma charakter przewlekły, postępujący. Otępienie najczęściej występuje w wieku podeszłym i rośnie wraz z wiekiem.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość