Zaburzenia psychiczne spowodowane stanem somatycznym

Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych mają wieloczynnikową etiopatogenezę; zależą ocl indywidualnej predyspozycji, czynników zewnętrznych - psychospołecznych i somatogennych. Zaburzenia te czasem „maskują” chorobę somatyczną lub są jej zwiastunem. Najczęściej są to zaburzenia depresyjne i lękowe na podłożu somatycznym. Do czynników wywołujących te zaburzenia należą: zaburzenia hormonalne, krążeniowe, infekcyjne, choroby tkanki łącznej, nowotwory, farmakoterapia, niedobory żywieniowe.

Zaburzenia urojeniowe na podłożu somatycznym przypominają schizofrenię. Występują głównie w zaburzeniach endokrynnych, w chorobach układowych lub w przebiegu farmakoterapii, np. hormonalnej. W chorobach krwi pojawiają się czasem zaburzenia, urojeniowe, podobnie w przewlekłej niewydolności krążenia, w toksoplazmozie, infekcjach ogólnych, w ostrym rzucie gorączki reumatycznej. Zaburzenia psychiczne mogą wyprzedzać lub maskować objawy somatyczne.

Zaburzenia o innym obrazie klinicznym występują znacznie rzadziej. Leczenie tych zaburzeń ma zazwyczaj charakter kompleksowy - leczy się schorzenie somatyczne i stosuje się odpowiednie leki psychotropowe.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość