Zapalenie mózgu

Etiologia: zwykle wirusowa (arbowirusy, enterowirusy HIV-'l i wirus świnki, wirus cytomegalii człowieka - CMV, Ebr, wirus odry, wścieklizny, ospy wietrznej - LCMV).

Objawy kliniczne: gorączka, złe samopoczucie, bóle mięśni, bóle głowy, nudności, wymioty, napady padaczkowe, senność i zaburzenia świadomości, mogą wystąpić objawy ogniskowe, np. afazja. Mogą wystąpić napady padaczkowe. Czasem można stwierdzić zespół oponowy, objawy ogniskowe (niedowłady kończyn, afazja, ataksja, objawy patologiczne - objaw Babińskiego) oraz inne przedmiotowe cechy uszkodzenia neuronu mchowego ośrodkowego. Występują zaburzenia świadomości, czasem zmiany osobowości. W wypadku wzmożenia ciśnienia śródczaszkowega może dojść do pojawienia się tarczy zastoinowej nerwu wzrokowego.

Postępowanie-, jak najszybsze skierowanie chorego na oddział chorób zakaźnych i na diagnostykę neurologiczną (MRI, tomografia komputerowa, punkcja lędźwiowa i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego), a następnie leczenie przyczynowe ukierunkowane na czynnik etiologiczny (leki prze-ciwwirusowe, jak np. acyklowir, antybiotyki) oraz nieswoiste leczenie prze-ciwobrzękowe, przeciwgorączkowe, ewentualnie leczenie przeciwbólowe, przeciwwymiotne lub przeciwpadaczkowe.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość