Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Etiologia: bakteryjna (najczęściej zakażenie meningokokowe lub pneumo-kokowe, rzadziej Hciemophilus, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosd), wirusowa, gruźlicza, grzybicza, „aseptyczna/limfocytarna" (w przebiegu nowotworów, sarkoidozy, kolagenoz).

Objawy kliniczne: w zapaleniu bakteryjnym dynamika objawów jest ostra, a przebieg ciężki. Zapalenia opon o innej etiologii mogą mieć przebieg podostry i lżejszy. Chory skarży się na bóle głowy, zwykle uogólnione, czasem światłowstręt, nudności, wymioty, bóle mięśni, pleców, brak apetytu, tachy-kardię, złe samopoczucie. Występuje gorączka, może dojść do napadu padaczkowego i(lub) zaburzeń świadomości.

Najbardziej znamiennym odchyleniem od normy w badaniu neurologicznym jest zespół oponowy (sztywność karku, objaw oponowy Kerniga, objaw Brudzińskiego), czasem występują uszkodzenia nerwów czaszkowych, wyjątkowo także tarcza zastoinowa nerwu wzrokowego. Często stwierdza się istotne zaburzenia świadomości, śpiączkę.

Postępowanie: pacjent z podejrzeniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych powinien być skierowany na oddział chorób zakaźnych w celu wykonania punkcji lędźwiowo-krzyżowej i badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Stosowane w warunkach szpitalnych leczenie przyczynowe jest uzależnione od czynnika etiologicznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i najczęściej opiera się na silnych antybiotykach.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość