Blogi

 • Perspektywy alergologii

  Dzięki wytężonej pracy stosunkowo nielicznej grupy ludzi, mimo dużych trudności i przeszkód ze strony zwolenników tradycyjnego myślenia, alergologia stała się podstawową nauką lekarską i niezależną specjalnością. Jak należy rozumieć to sformułowanie? Porównajmy ją z jakąś...

  czytaj dalej »

 • Alergia zawodowa

  Wraz z rozwojem techniki, głównie przemysłu chemicznego, powstaje wiele nowych substancji, które mogą wywoływać alergozy zawodowe zarówno u osób atopowych, jak i u nieatopowych.

  W pierwszej grupie objawy mogą pojawić się dość szybko po przystąpieniu do pracy, w drugiej zaś — de...

  czytaj dalej »

 • Rzadsze alergozy

  Obraz byłby niepełny, gdybym ograniczył się jedynie do tych chorób, o których czytelnik przecież coś niecoś słyszał. Należy chociaż pobieżnie omówić te alergozy, które są jeszcze mało znane. Warto dokonać krótkiego ich przeglądu. Przyjmę w tym wypadku system omawiania ukła...

  czytaj dalej »

 • Wyprysk kontaktowy

  Jest to ostatnia jednostka chorobowa z grupy rozpowszechnionych alergoz, przebiegających często pod postacią tzw. dużej alergii. Wyprysk (egzema) często trudno odróżnić od ograniczonego atopowego zapalenia sikory. Ograniczone, swędzące, grudkowe zmiany lokalizują się w miejscu zetkni...

  czytaj dalej »

 • Migrena

  Migrena jest chorobą alergiczną o wybitnie rodzinnym podłożu, w której jednak nie udaje się wykazać odczynów antygen—przeciwciało. Nazywa się ją niereagiczną (bez reagin) postacią alergii, jednak określono dość wyraźnie czynniki wywołujące tę chorobę. Sprawa wymaga jeszcze...

  czytaj dalej »

 • Atopowe zapalenie skóry

  W dawnej terminologii dermatologicznej chorobę tę nazywano świerzbiączką Besniera. Atopowe zapalenie skóry jest zdecydowaną alergozą o typie odczynów wczesnych. W chorobie tej bezsporny jest podkład dziedziczny. U dzieci zmiany umiejscawiają się na skórze twarzy i głowy, u młodzie...

  czytaj dalej »

 • Pokrzywka

  Po dobrym obiedzie zjadło się smakowicie pachnące poziomki. Cena jednak była wysoka. W jakiś czas potem pojawiły się obrączkowate wykwity na całym ciele. Wykwity te wywołały przykre swędzenie. Nie trwało to długo, było jednak podwójnie przykre: dolegliwości fizyczne i żal, że t...

  czytaj dalej »

 • Obrzęk Ouinckego (obrzęk naczyniowo-nerwowy)

  Jednym z bardziej niebezpiecznych odczynów alergicznych jest obrzęk Quinckego. Jest to szybka reakcja na alergen, która polega na rozszerzaniu się naczyń głównie skóry twarzy i szyi. Zjawisko rozszerzenia naczyń dotyczy również błon śluzowych. Powoduje to przesiąkanie płynu z obsza...

  czytaj dalej »

 • Pyłkowica (katar sienny, gorączka sienna)

  „Tu radio St. Louis. 10 sierpnia. Przerywamy na chwilę program, by nadać specjalny komunikat. W ciągu ostatnich kilku godzin w stanie Missouri zanotowano początek pylenia się ambrozji. Należy przypuszczać, że maksymalne nasilenie tego zjawiska wystąpi w ciągu najbliższych dwóch tygo...

  czytaj dalej »

 • Astma oskrzelowa

  Jest to jedna z najczęstszych i zarazem najcięższych alergoz, a rozpowszechnienie jej dotyczy około 1% populacji. Istota objawów chorobowych polega na napadach duszności wywołanych rozległym skurczem oskrzeli i nadmierną produkcją śluzu przez ich gruczoły śluzowe.

  Choroba ta może p...

  czytaj dalej »

 • Choroba posurowicza

  W związku z szerokiem stosowaniem surowic odpornościowych, które były zdobyczą immunologii przełomu XIX i XX w., powstał nowy problem — choroba posurowicza.

  Choroba posurowicza jest związana z odczynem alergicznym na surowicę odpornościową. Zauważono, że u wielu osób po 6—12 dn...

  czytaj dalej »

 • Medycyna praktyczna a problemy alergologii

  Czy istnieje dział medycyny praktycznej bez problemów alergii? Samo sformułowanie tego pytania nasuwa już odpowiedź: nie istnieje. W jednych działach medycyny problem ten odgrywa większą rolę, w innych mniejszą, jednak nie ulega wątpliwości, że alergia wiąże się z każdym działem...

  czytaj dalej »

 • Leczenie objawowe alergii

  Hormony kory nadnerczy są bardzo szeroko stosowane w leczeniu chorób alergicznych. Gdyby leki te nie miały działań niekorzystnych (niekiedy groźnych), leczenie chorób alergicznych byłoby w zasadzie rozwiązane. Unikamy tych leków, ale niestety stosowanie ich jest niekiedy niezbędne, cza...

  czytaj dalej »

 • Leczenie odczulające

  Jedną z bardziej popularnych metod jest leczenie odczulające. Skuteczność jego jest oceniana rozmaicie. Najlepsze wyniki tego typu leczenia uzyskano w uczuleniach na pyłki roślin i kurz domowy.

  Znany alergen wprowadza się w dawkach stopniowo wzrastających. Początkowo wprowadzane dawki s...

  czytaj dalej »

 • Eliminacja alergenów z otoczenia

  Zadanie to, zwykle proste do przeprowadzenia, niekiedy jednak jest niemożliwe do wykonania. Jeżeli ktoś, przykładowo, dostaje wysypki alergicznej po zjedzeniu raków, to sprawa jest prosta, jeżeli natomiast jest uczulony na kurz domowy, to zadanie się komplikuje. Raki można zawsze usunąć...

  czytaj dalej »

 • Wygasanie odczynu alergicznego

  Po okresie dojrzewania płciowego istnieje pewna naturalna tendencja do wygasania alergii. Pocieszający jest np. fakt, że tylko 20% osób dorosłych choruje na astmę nabytą w dzieciństwie. U 80% doszło więc do samoistnego wyleczenia. Sama natura wyręczyła tu lekarza. Zostaje jednak 20% c...

  czytaj dalej »

 • Leczenie alergii

  Skuteczna walka z chorobami polega głównie na zapobieganiu im. Leczenie jest zawsze sprawą wtórną, na pewno bardziej efektowną, ale mniej skuteczną. Ta generalna zasada uwidocznia się może najwyraźniej w dziedzinie chorób zakaźnych, lecz i w alergii znaczenie jej jest bardzo istotne.

  ...

  czytaj dalej »

 • Które tkanki można przeszczepiać?

  Przeszczepy można podzielić na trzy duże grupy:

  1.Przeszczepy autologiczne. Przeszczepy z jakiegokolwiek miejsca tego samego osobnika w drugie. Obejmują one najczęściej skórę, naczynia i kości.

  2.Przeszczepy homologiczne. Przeszczepy w obrębie tego samego gatunku. Przykładem może by...

  czytaj dalej »

 • Przeszczepianie narządów

  Przeszczepianie narządów jest dziś dziedziną samą w sobie, tak że poświęcimy mu niewiele miejsca. Wiąże się jednak ono z pewnymi problemami immunologicznymi, których nie sposób pominąć.

  Podstawą skutecznego przeszczepu tkankowego jest „pokrewieństwo tkankowe” dawcy i biorcy...

  czytaj dalej »

 • Odporność konstytucyjna

  Organizm żywy jest nastawiony na samowystarczalność, i to im lepiej zorganizowany, im bardziej doskonały, tym bardziej „niechętny” innym, obcym tkankom. Niekiedy dziedziczy tę „niechęć”, niekiedy sam ją sobie wypracowuje. Zjawisko to dotyczy różnych tkanek, lecz najbardziej typ...

  czytaj dalej »