Blogi

 • Różnica pomiędzy odpornością i alergią

  Organizm dysponuje licznymi mechanizmami umożliwiającymi mu obronę przed niepożądanymi „gośćmi”. Obcość ich jest determinowana grupami chemicznymi. Intruz może być zarówno prostym, jak i złożonym związkiem chemicznym albo też organizmem żywym. W zależności od tego, kto ^szt...

  czytaj dalej »

 • Precypitacja w żelu agarowym

  W odczynach typu III antygen wiąże się z przeciwciałem w formie kompleksu — precypituje. Reakcja ta może wystąpić również w probówce, a nasienie jej można wyrazić stopniem zmętnienia roztworu i udowodnić w ten sposób istnienie odpowiednich przeciwciał. Przeciwciała o charakterz...

  czytaj dalej »

 • Odczyn Prausnitza-Kiistnera

  Opiera się on na zasadzie biernego przeniesienia na skórę człowieka zdrowego przeciwciał uczulających skórę, zawartych w surowicy chorego na alergozę. Po 24 godzinach od wstrzyknięcia osobie zdrowej surowicy chorego, uczulonego na dany alergen, wykonuje się w tym miejscu próbę śród...

  czytaj dalej »

 • Test wziewny

  Test wziewny jest najbardziej pracochłonny i kryje w sobie pewne niebezpieczeństwa (wystąpienie napadu astmatycznego). Należy tu stosować wzrastające dawki alergenu i wynik oceniać na podstawie określonych parametrów czynnościowego układu oddechowego polegających na ocenie drożnośc...

  czytaj dalej »

 • Próby prowokacyjne

  Stosuje się je zwykle działając na narząd, który wykazuje reakcje alergiczne. I tak, w alergii śluzówki nosa alergen stosuje się donosowo, w zapaleniu spojówek do worka spojówkowego, w astmie oskrzelowej na drodze wziewnej. Jest to najpewniejszy sposób ujawnienia reakcji uczuleniowej d...

  czytaj dalej »

 • Próba płatkowa

  Test ten wykrywa alergię kontaktową, która przebiega na zasadzie odczynu opóźnionego — wyprysku. Próba ta nie jest nowa. Stosował ją już w 1885 r. Gunnar Jadassohn. Rozpowszechnił ją jednak dopiero Bloch (Europa) i Sulzberger (Stany Zjednoczone). Niewielką ilość badanej substanc...

  czytaj dalej »

 • Próba śródskórna

  W 1908 r. w celu wykrycia uczulenia gruźliczego Charles Mantoux zastosował test śródskórny z tuberkuliną. Leonard Noon natomiast rozpowszechnił go na użytek alergologii w 1911 roku. Takie terminy, jak: „alergia” (Pirąuet), „próba skaryfikacyjna” (Pirguet), „próba śródskórn...

  czytaj dalej »

 • Próba skaryfikacyjna

  Jest ona najstarszą próbą, obecnie rzadko stosowaną w alergologii. Wprowadził ją w 1873 r. Charles Blackley, a po okresie zapomnienia została w latach 1907— —1917 spopularyzowana przez Clemensa Pirąueta, Teobalda Smitha, Oskara Schlossa i Walkera.

  Po wykonaniu specjalnym skalpelem...

  czytaj dalej »

 • Próba punktowa

  Jest to obecnie najczęściej stosowana próba, polegająca na polaniu skóry kroplą roztworu alergenu i lekkim nakłuciu naskórka. Jak w każdej próbie, tak i w tej kontrolą jest próba z rozpuszczalnikiem alergenu (dla oceny, jaki jest stopień reaktywności skóry). Odczyn z rozpuszczalni...

  czytaj dalej »

 • Autoalergeny

  Autoalergeny są najmniej poznaną grupą alergenów, a ich identyfikacja wymaga stosowania nowoczesnych technik. Na razie wiemy o nich niewiele. Problem ten jest obecnie przedmiotem intensywnych badań. Wprowadza się nowe techniki badania, co rodzi nadzieję, że duży dział kliniczny zaliczan...

  czytaj dalej »

 • Alergeny bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze

  Ich zarodniki unoszą się w atmosferze w okresie wiosny i lata. Grzyby te są wszędzie. Znaczne ich ilości zalegają w powietrzu nie wietrzonych mieszkań, a ich rola w uczuleniu na tzw. czynniki domowe i klimatyczne jest bardzo istotna.

  Pasożyty, głównie glisty, czasem trychiny, tasiemce...

  czytaj dalej »

 • Czynniki fizyczne

  Przekonano się, że •objawy alergiczne mogą powstawać u pewnych osób na skutek działania zimna, ciepła, naświetlania słonecznego lub wysiłku fizycznego. Łańcuch przyczynowy tych objawów jest niejasny. Przypuszcza się, że u ludzi wrażliwych na czynniki fizyczne na skutek ich dzia...

  czytaj dalej »

 • Alergeny kontaktowe

  Należy tu ogromna grupa substancji, które wywołują uczulenie poprzez bezpośrednie działanie szkodliwych związków na skórę. Wymienić ich wszystkich nie sposób. Obejmuje ona kosmetyki (szminki, pudry, kremy itp.), naturalne i syntetyczne związki stosowane w przemyśle i niektóre zwią...

  czytaj dalej »

 • Alergeny pokarmowe

  Drogą wprowadzenia jest tu oczywiście przewód pokarmowy. Przypadków alergii związanej z uczuleniem na określone pokarmy jest na pewno więcej, niż się domyślamy. Są pewne pokarmy predysponowane do wytwarzania alergii. Należą do nich głównie jaja, mleko, ryby, produkty zbożowe, pozi...

  czytaj dalej »

 • Alergeny wziewne

  Należy do nich kurz domowy, włosie zwierzęce, pióra, wełna, pyłki roślin, grzyby (tzw. niedoskonałe), produkty insektów, pyły przemysłowe i inne alergeny, których znaczenie jest już mniejsze. Drogą, którą alergeny wnikają do organizmu, jest błona śluzowa nosa i śluzówki oskrz...

  czytaj dalej »

 • Wpływ układu nerwowego na występowanie alergii

  Wielokrotne obserwacje kliniczne i prace eksperymentalne wykazały niewątpliwą rolę układu nerwowego w powstawaniu i przebiegu chorób alergicznych. Nikt tej roli nie neguje, jest ona zbyt oczywista. Dla samego problemu ma to znaczenie drugorzędne, z jakiej pozycji tłumaczy się zależnoś...

  czytaj dalej »

 • Rola infekcji a występowanie alegrii

  Przez infekcję rozumiemy w tym przypadku głównie zakażenie bakteryjne, rzadziej grzybicze lub wirusowe.

  Przeglądając stare podręczniki alergologii zastanawiamy się, ile miejsca poświęcono tam chorobom atopowym. O alergii bakteryjnej wspomniano tam tylko mimochodem. To nie był przypade...

  czytaj dalej »

 • Hormony a alergia

  Wiedza o alergii i hormonach jest zbyt młoda, ażeby skonfrontowanie wzajemnych zależności mogło dać jednoznaczną opinię. Są dane, że u dzieci chorych na alergozy częściej niż u zdrowych występuje niedoczynność tarczycy, u dorosłych natomiast nadczynność tarczycy pogarsza przebi...

  czytaj dalej »

 • Wpływ warunków bytowania i zawodu a alergia

  Osoby mieszkające w zagęszczonych, wilgotnych, zakurzonych i dusznych pomieszczeniach chorują znacznie częściej na alergozy typu środowiskowego (uczulenia na kurz, pióra, pleśnie i insekty). W początkowym okresie rozwoju alergologii sądzono, że alergia jest chorobą klas zamożniejszyc...

  czytaj dalej »

 • Rola klimatu a alergia

  W zapadalności na choroby alergiczne klimat ma jednoznaczne, bezsporne i zasadnicze znaczenie. Wpływ czynników klimatycznych na po wstawanie alergoz jest tak oczywisty, że zwrócili na to uwagę lekarze już kilkaset lat temu.

  W 1698 r. John Floyer stwierdził, że chory na astmę czuje się...

  czytaj dalej »