Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne (poprawnie zwane immunizacyjnymi) to grupa zwykle przewlekłych schorzeń, w przebiegu których powstają przeciwciała nieprawidłowo skierowane przeciw własnym tkankom, co oznacza, że organizm niszczy własne zdrowe komórki.

Wśród chorób autoimmunizacyjnych rozróżnia się schorzenia narządowo swoiste, czyli dotyczące konkretnych organów (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie tarczycy Hashimoto, niedokrwistość Addisona-Biermera) oraz układowe, które dotyczą całego systemu i objawiają się w różnych tkankach (np. toczeń rumieniowaty układowy, sarkoidoza, stwardnienie rozsiane).

Etiologia chorób autoimmunologicznych nie jest znana (istnieją hipotezy, że wśród wielu potencjalnych czynników ogromną rolę odgrywa stres), stąd medycyna wciąż pozostaje bezradna w walce z autoagresją, a leczenie ogranicza się do łagodzenia objawów. Niestety, hamowanie aktywności układu immunologicznego często dodatkowo go obciąża i prowadzi do poważnych efektów ubocznych.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość