Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Choroby oczu - Podział chorób oczu

1. Choroby powiek

 • Jęczmyk
 • Ropień powieki
 • Półpasiec powieki i gałki ocznej
 • Ospica
 • Zapalenie brzegów powiek
 • Kępki żółte
 • Brodawka powieki
 • Naczyniak powieki
 • Rak powieki
 • Niedomykalność szpary powiekowej
 • Wywinięcie powieki
 • Podwinięcie powieki
 • Nieprawidłowy wzrost rzęs
 • Tik powieki
 • Nadmierne częste mruganie

Wady rozwojowe powiek- wady powstałe w okresie życia płodowego, do ważniejszych zaliczamy:

 • Opadnięcie powieki
 • Ubytek powieki
 • Zmarszczka nakątna (fałda mongolska)
 • Zwiotczenie skóry powiek

2. Choroby narządu łzowego

 • Łzawienie
 • Zapalenie gruczołu łzowego
 • Zapalenie woreczka łzowego
 • Ropowica woreczka łzowego
 • Zespół suchego oka

3. Choroby spojówek

 • Zapalenie spojówek
 • Gruźlica spojówki
 • Jaglica
 • Nieżyt grudkowy spojówek
 • Zapalenie rzeżączkowe spojówek
 • Wiosenny nieżyt spojówek
 • Zapalenie uczuleniowe spojówek
 • Błonica spojówki
 • Wynaczynienie krwawe do spojówki
 • Tłuszczyk
 • Skrzydlik
 • Znamiona barwnikowe spojówek
 • Wylew podspojówkowy

4. Choroby gałki ocznej

Choroby rogówki

 • Obwódka starcza
 • Ubytek powierzchowny rogówki
 • Wrzut nieżytowy rogówki
 • Zapalenie rogówki
 • Rozmiękanie rogówki
 • Bielmo
 • Zapalenie błony naczyniowej

Wrodzone zaburzenia rozwojowe rogówki:

 • Rogówka mała
 • Rogówka duża

Choroby twardówki

 • Zapalenie nadtwardówki
 • Zapalenie twardówki
 • Garbiak
 • Zespół niebieskich twardówek

Choroby jagodówki

 • Ropostek
 • Zapalenie naczyniówki
 • Zapalenie ciałka rzęskowego
 • Zapalenie tęczówki
 • Odwarstwienie naczyniówki
 • Czerniak naczyniówki
 • Ubytek tęczówki

Choroby ciałka szklistego

 • Krwotok do ciała szklistego
 • Ropień ciała szklistego
 • Męty ciała szklistego
 • Pozasoczewkowy rozrost włóknisty

Choroby soczewki

 • Zaćma pourazowa
 • Zaćma starcza
 • Zaćma tężyczkowa
 • Zaćma w przebiegu cukrzycy
 • Zaćma wtórna
 • Zaćma wrodzona
 • Zwichnięcie soczewki

Choroby siatkówki

 • Krwotok przedsiatkówkowy
 • Odwarstwienie siatkówki
 • Siatkówczak zarodkowy
 • Zakrzep żyły środkowej siatkówki
 • Zapalenie okołożylne siatkówki
 • Zator tętnicy środkowej siatkówki
 • Zmiany dna oka w przebiegu cukrzycy
 • Zmiany dna oka w nadciśnieniu tętniczym
 • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
 • Zwyrodnienie centralnej części siatkówki

5. Choroby nerwu wzrokowego

 • Tarcza zastoinowa
 • Zanik nerwu wzrokowego
 • Zapalenie nerwu wzrokowego
 • Niedowidzenie połowiczne dwuskroniowe

6. Choroby oczodołu

 • Ropowica oczodołu
 • Wytrzeszcz gałki ocznej
 • Jaskra