Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Depresja - test

Czy można w jakikolwiek sposób sprawdzić, czy grozi nam depresja, lub stwierdzić, że mamy jej pierwsze objawy? Czy istnieje uniwersalny test, który wskaże jednoznacznie, czy konieczne jest leczenie psychiatryczne?

Niestety, depresja nie jest chorobą, taką jak cukrzyca, nadciśnienie, czy choroba wieńcowa. Nie można jej rozpoznać za pośrednictwem pomiarów i testów laboratoryjnych. Oczywiście, zostały sformułowane różnorodne testy (np. Skala Depresji Becka), które mogą wskazywać na prawdopodobny stan psychiczny człowieka i zasugerować, że dana osoba jest narażona na zaburzenia depresyjne lub właśnie ich doświadcza.

Testy na depresję

Istnieje wiele testów, które wykonuje się przy podejrzeniu depresji. Zostały one skonstruowane w oparciu o badania psychologiczne i doświadczenia pokoleń psychiatrów. Niemniej jednak, trzeba wyraźnie podkreślić, że są to wyłącznie testy-wskazówki, mogące być pomocne przy stawianiu diagnozy choroby psychicznej. Depresja może mieć tak wiele przyczyn, że trudno stworzyć test w pełni uniwersalny, który zawsze będzie dawał rzeczywiste wyniki stanu zdrowia pacjenta.

Przykładowy test na depresję - kwestionariusz

Jednym z testów wskazującym na depresję, bądź brak jej objawów, jest kwestionariusz obejmujący 25 pytań, dotyczących samopoczucia chorego w ciągu ostatniego tygodnia, dnia, bądź miesiąca. Horyzont czasowy nie powinien być przy tym zbyt długi.

Osoba wypełniająca test określa natężenie danego stanu psychicznego, jaki odczuwała bądź odczuwa. Skala natężenia obejmuje odpowiedzi wcale, rzadko, czasami, często i bardzo często, którym przypisane są odpowiednie wartości punktowe – od 0 dla odpowiedzi „wcale”, do 4 dla odpowiedzi „bardzo często”.

Pytania znajdujące się w teście prezentują się w sposób następujący:

 1. Odczucie smutku lub przygnębienia

 2. Gorszy nastrój

 3. Napady płaczu lub płaczliwość

 4. Poczucie zniechęcenia

 5. Poczucie beznadziei

 6. Niska samoocena

 7. Poczucie bezwartościowości i nieadekwatności

 8. Poczucie winy lub wstyd

 9. Krytykowanie i obwinianie siebie

 10. Problemy z podejmowaniem decyzji

 11. Utrata zainteresowań życiem rodzinnym, przyjaciółmi i znajomymi

 12. Samotność

 13. Spędzanie mniej czasu z rodziną lub przyjaciółmi

 14. Utrata motywacji

 15. Utrata zainteresowania pracą lub innymi działaniami

 16. Unikanie pracy i innych działań

 17. Utrata przyjemności i zadowolenia z życia

 18. Poczucie przemęczenia

 19. Problemy z zasypianiem lub spanie za długo

 20. Zmniejszone lub zwiększone łaknienie

 21. Utrata zainteresowania seksem

 22. Zamartwianie się o swoje zdrowie

 23. Czy dręczą Cię myśli samobójcze?

 24. Czy chciałbyś zakończyć życie?

 25. Czy masz plan, jak zrobić sobie krzywdę?

Po zsumowaniu uzyskanych w teście punktów można sprawdzić, czy wynik wskazuje na zaburzenia depresyjne, a jeśli tak, to jaki mają one charakter. Im więcej objawów zauważymy u siebie, tym wyższy będzie wynik i większe prawdopodobieństwo depresji.

Na ogół, w teście zaprezentowanym powyżej, zaznaczać powinno się jedną odpowiedź. Jeśli jednak nie możemy się na nią zdecydować, wówczas możemy zakreśli np. dwie odpowiedzi, ale przy sumowaniu wyników należy przy tym pytaniu dodać jedynie wyższą z przypisanych do odpowiedzi cyfr.

Warto podkreślić, że wysoka liczba punktów wcale nie jest jednoznaczna z tym, że dana osoba cierpi na depresję. Niewielka liczba osób wypełniająca test i otrzymująca wysokie wyniki, nie znajduje się w rzeczywistości w depresji. Z kolei u osób, które uzyskują bardzo niskie wyniki nie można wykluczyć zaburzeń depresyjnych. Nawet niski wynik nie gwarantuje więc, że to, co odczuwamy, nie jest objawem depresji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, pełna diagnoza zależy również od innych czynników, do których zalicza się czas, przez który utrzymują się objawy oraz stwierdzenia, czy nie mają one nieco innego źródła niż depresja.

Jeśli w teście uzyskaliśmy wynik w granicy od 0 do 9 punktów, to generalnie należymy do grupy osób niedotkniętych depresją. Wynik w przedziale od 10 do 15 punktów to grupa cierpiąca na łagodną postać depresji, zaś w przedziale od 16 do 24 punktów mamy do czynienia z grupą osób z umiarkowaną formą depresji. Jeśli w teście uzyskamy powyżej 24 punktów to prawdopodobnie znajdujemy się w głębokiej depresji. Bynajmniej na to wskazują nasze odpowiedzi. W takim przypadku najlepiej jest poszukać zgłosić się na konsultację do specjalisty i poszukać odpowiedniej terapii. Nie można bagatelizować takich objawów.

Przykładowy test z odpowiedziami rozstrzygającymi

Odpowiedzi rozstrzygające mają zwykle postać „tak” lub „nie”. Test depresji może być oparty również o takie właśnie pytania. Jeden z nich jest skonstruowany z 11 pytań, które badają objawy depresyjne w pewnym przedziale czasowym, obejmującym np. dwa tygodnie. Test może być istotną wskazówką przy diagnozowaniu problemu psychicznego.

Pytania, jakie obejmuje test to:

 1. Mam kłopoty ze snem (często budzę się w nocy i/lub budzę się przedwcześnie)?

 2. Rano ogarnia mnie trwoga przed kolejnym dniem (choć nie przewiduję wyjątkowo trudnych czy niespodziewanych zdarzeń)?

 3. Bardzo często jestem rozdrażniona/y, smutna/y bez powodu?

 4. Mam kłopoty z koncentracją, nie mogę się skupić?

 5. Często myślę o tym, żeby gdzieś się zaszyć, żeby wszyscy dali mi spokój?

 6. Nie cieszą mnie już moje pasje, nie mam ochoty na rozwijanie dotychczasowych zainteresowań?

 7. Wszystko robię z przyzwyczajenia, „z rozpędu”, nie cieszy mnie praca ani rodzina?

 8. Większość czynności wykonuję wolniej niż kiedyś i szybko tracę do nich zapał, często ich nie kończę?

 9. Często wydaje mi się, że mój smutek i drażliwość wręcz fizycznie bolą?

 10. Brakuje mi pewności siebie i chęci pokonywania najmniejszych trudności (choć wcześniej nie miałam/łem z tym problemu)?

 11. Dyskomfort psychiczny lub fizyczny, który odczuwam przez większość dnia i nocy łagodnieje lub ustępuje późnym popołudniem?

Uzyskanie w teście mniej niż 4 odpowiedzi pozytywnych wskazuje, że dana osoba raczej nie cierpi na depresję, a tylko ma „gorsze dni”, objawiające się obniżonym nastrojem, odczuwaniem smutku, przygnębienia i niechęci do wykonywania codziennych czynności. Nie jest to jednak zaburzenie depresyjne. Z kolei, wynik testu obejmujący 4 i więcej odpowiedzi twierdzących, może naprowadzić na trop podejrzeń o depresję. Nie można jednak takiej diagnozy stawiać samodzielnie, z uwagi na wielopostaciowość choroby.

Diagnozę ostateczną stanu psychicznego danej osoby może wystawić jedynie wykwalifikowany psycholog lub psychiatra.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość

 1. Emerson (Gość)

  Dwa testy, max puntów ... co dalej ?