Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Edukacja obniża ciśnienie

Amerykańscy naukowcy donoszą, że długie lata spędzone w szkole obniżają ciśnienie krwi, a tym samym zmniejszają ryzyko zawału, wylewu i niewydolności nerek.

Bez względu na stres związany z klasówkami, egzaminami, wywiadówkami, ciągłym odpytywaniem i gnębieniem przez starszych kolegów, podobno im dłużej się uczymy, tym niższe jest nasze ciśnienie, choć powiązanie to jest silniejsze u kobiet.

Wysoki poziom wykształcenia już od jakiegoś czasu łączono z niższym ryzykiem chorób serca. Amerykańscy naukowcy sugerują, że kluczem do tej zależności może być właśnie ciśnienie.

By dojść do takich wniosków, przeanalizowano dane 3890 osób, które przez 30 lat objęte były obserwacją w ramach badania Framingham Offspring. Uczestników podzielono na trzy grupy: z niskim (12 lat lub mniej), średnim (od 13 do 16) i wysokim poziomem wykształcenia (17 lat i więcej).

Obliczono też średnią wartość ciśnienia skurczowego dla okresu 30 lat. Okazało się, że u kobiet z niższym wykształceniem wartość ta była wyższa o 3.26 mmHg. U mężczyzn różnica wyniosła 2.26 mmHg. Zależności te utrzymywały się, gdy wzięto pod uwagę czynniki takie jak palenie, alkohol i leki na obniżenie ciśnienia, ale różnice były mniejsze.

Według British Heart Foundation, po raz kolejny dowiedziono związku pomiędzy ubóstwem a ryzykiem zawału serca. Naukowcy tłumaczą, że osoby z niższym wykształceniem są w pewien sposób skazane na stanowiska pracy, które charakteryzują się zazwyczaj wysokim poziomem wymagań i niskim zakresem kontroli, a te łączy się z obecnością stresu i wysokim ciśnieniem.

Kobiety, które zakończyły edukacje na najniższym poziomie znacznie częściej są samotnymi matkami, chorują na depresję i żyją poniżej granicy ubóstwa. I choć w badaniu tak naprawdę wykazano niewielkie różnice, każdy powód jest dobry, by zwrócić uwagę na potrzeby tej części społeczeństwa, dla której start w dorosłe, zdrowe życie jest znacznie utrudniony.

Okazuje się, że stare powiedzenie „Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz” jest dużo bardziej uniwersalne niż nam się wydawało. A jak wy dbacie o swoje serduszka?

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość