Leki

Tematy Ostatni post
Brak nowych postów W jakim czasie należy pobierać próbki krwi celem oznaczenia stężenia leku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
99 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie czynniki należy uwzględniać w interpretacji stężenia leku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
238 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są podstawowe wskazania kliniczne do podjęcia farmakoterapii monitorowanej? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
85 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są kryteria wyboru leków do monitorowania? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
91 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są leki , których stosowanie powinno być monitorowane ich stężeniami w organizmie? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
101 wyświetlenie
Zagórski
Brak nowych postów Jaki jest cel i istota terapii monitorowanej stężeniami leku w organizmie? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
95 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są przykłady stosowania leków według zasad chronofarmakoterapii? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
135 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Co to jest chronofarmakologia kliniczna? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
379 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie środki ostrożności powinny być przestrzegane podczas stosowania leków u kobiet w ciąży? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
89 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Czy w czasie ciąży można stosować leki przeciwbólowe? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
97 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Czy w ciąży można stosować leki przeciwbakteryjne? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
144 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są zagadnienia kinetyki leków w ciąży? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
91 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są genetycznie uwarunkowane zaburzenia acetylacji leków? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
733 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są genetycznie uwarunkowane zaburzenia utleniania leków? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
194 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakich zasad należy przestrzegać podczas farmakoterapii osób w podeszłym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
515 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Których antybiotyków nie powinno się stosować u osób starszych? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
136 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Których niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie należy stosować u osób w podeszłym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
87 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są grupy leków działające na OUN o zwiększonym ryzyku powikłań u osób w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
370 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Dlaczego leki działające na układ krążenia najwieksze ryzyko stwarzają u osób w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
118 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jaki wpływ na właściwości farmakodynamiczne leków ma starszy wiek? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
104 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces wydalania leków u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
103 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces metabolizmu leków u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
129 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces dystrybucji leków i wiązania z białkami krwi u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
214 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces wchłaniania u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
148 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są różnice między organizmem starym, a dojrzałym? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
77 wyświetleń
Zagórski

Legenda

Nowe posty
Nowe posty
Brak nowych postów
Brak nowych postów
Temat zamknięty (nowe posty)
Temat zamknięty (nowe posty)
Temat zamknięty
Temat zamknięty
Temat przypięty (nowe posty)
Temat przypięty (nowe posty)
Temat przypięty
Temat przypięty