Leki

Tematy Ostatni post
Brak nowych postów Jakie są wskazania do monitorowania leczenia digoksyną? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
120 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów W jakim czasie należy pobierać próbki krwi celem oznaczenia stężenia leku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
107 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie czynniki należy uwzględniać w interpretacji stężenia leku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
252 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są podstawowe wskazania kliniczne do podjęcia farmakoterapii monitorowanej? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
95 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są kryteria wyboru leków do monitorowania? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
97 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są leki , których stosowanie powinno być monitorowane ich stężeniami w organizmie? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
107 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jaki jest cel i istota terapii monitorowanej stężeniami leku w organizmie? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
100 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są przykłady stosowania leków według zasad chronofarmakoterapii? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
141 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Co to jest chronofarmakologia kliniczna? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
459 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie środki ostrożności powinny być przestrzegane podczas stosowania leków u kobiet w ciąży? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
92 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Czy w czasie ciąży można stosować leki przeciwbólowe? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
102 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Czy w ciąży można stosować leki przeciwbakteryjne? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
157 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są zagadnienia kinetyki leków w ciąży? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
95 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są genetycznie uwarunkowane zaburzenia acetylacji leków? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
798 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są genetycznie uwarunkowane zaburzenia utleniania leków? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
252 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakich zasad należy przestrzegać podczas farmakoterapii osób w podeszłym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
592 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Których antybiotyków nie powinno się stosować u osób starszych? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
144 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Których niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie należy stosować u osób w podeszłym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
90 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są grupy leków działające na OUN o zwiększonym ryzyku powikłań u osób w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
385 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Dlaczego leki działające na układ krążenia najwieksze ryzyko stwarzają u osób w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
125 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jaki wpływ na właściwości farmakodynamiczne leków ma starszy wiek? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
110 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces wydalania leków u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
110 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces metabolizmu leków u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
133 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces dystrybucji leków i wiązania z białkami krwi u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
220 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jak przebiega proces wchłaniania u ludzi w starszym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
153 wyświetlenia
Zagórski

Legenda

Nowe posty
Nowe posty
Brak nowych postów
Brak nowych postów
Temat zamknięty (nowe posty)
Temat zamknięty (nowe posty)
Temat zamknięty
Temat zamknięty
Temat przypięty (nowe posty)
Temat przypięty (nowe posty)
Temat przypięty
Temat przypięty