Leki

Tematy Ostatni post
Brak nowych postów Jakie są czynniki warunkujące wystąpienie powikłań polekowych? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
233 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Czym różni się niepożądane działanie leku od efektu ubocznego? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
187 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są korzyści związane z prowadzeniem terapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
209 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są wskazania do terapii monitorowanej cyklosporyny i takrolimusa? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
242 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są wskazania do terapii monitorowanej metotreksatem? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
177 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są wskazania do monitorowania stężeń antybiotyków aminoglikozydowych? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
183 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są wskazania do monitorowania stężeń teofiliny? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
211 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są wskazania do monitorowania stężeń trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
203 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są wskazania do monitorowania stężeń leków przeciwpadaczkowych? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
252 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są wskazania do monitorowania leczenia digoksyną? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
199 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów W jakim czasie należy pobierać próbki krwi celem oznaczenia stężenia leku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
183 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie czynniki należy uwzględniać w interpretacji stężenia leku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
423 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są podstawowe wskazania kliniczne do podjęcia farmakoterapii monitorowanej? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
163 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są kryteria wyboru leków do monitorowania? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
209 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są leki , których stosowanie powinno być monitorowane ich stężeniami w organizmie? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
188 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jaki jest cel i istota terapii monitorowanej stężeniami leku w organizmie? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
197 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są przykłady stosowania leków według zasad chronofarmakoterapii? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
259 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Co to jest chronofarmakologia kliniczna? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
726 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie środki ostrożności powinny być przestrzegane podczas stosowania leków u kobiet w ciąży? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
165 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Czy w czasie ciąży można stosować leki przeciwbólowe? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
178 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Czy w ciąży można stosować leki przeciwbakteryjne? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
256 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są zagadnienia kinetyki leków w ciąży? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
193 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są genetycznie uwarunkowane zaburzenia acetylacji leków? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
1278 wyświetleń
Zagórski
Brak nowych postów Jakie są genetycznie uwarunkowane zaburzenia utleniania leków? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
402 wyświetlenia
Zagórski
Brak nowych postów Jakich zasad należy przestrzegać podczas farmakoterapii osób w podeszłym wieku? Autor: Zofia , 2 odpowiedzi
1009 wyświetleń
Zagórski

Legenda

Nowe posty
Nowe posty
Brak nowych postów
Brak nowych postów
Temat zamknięty (nowe posty)
Temat zamknięty (nowe posty)
Temat zamknięty
Temat zamknięty
Temat przypięty (nowe posty)
Temat przypięty (nowe posty)
Temat przypięty
Temat przypięty