Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje została założona w 1991 roku przez Alinę Margolis—Edelman jako realizacja polskiej misji organizacji Medecins du Monde (Lekarze Świata). Jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

Początkowo Fundacja miała zajmować się problemem sieroctwa społecznego – stąd nazwa organizacji. Ostatecznie kierunek działań FDN wyznaczyły jednak rezultaty pierwszego programu badawczego diagnozującego skalę i charakter problemu krzywdzenia dzieci. Wyniki tych badań pokazały, że profesjonaliści pracujący z dziećmi nie tylko nie rozpoznają symptomów krzywdzenia, ale często wręcz zaprzeczają, że taki problem istnieje.

Dziś Fundacja Dzieci Niczyje jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielana jest pomoc psychologiczna, medyczna i prawna ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom.

Fundacja Dzieci Niczyje działa na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Prowadzi programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie, program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci oraz program pomocy telefonicznej dla dzieci.

Fundacja organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzi także badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań. Fundacja organizowała i współorganizowała wiele ogólnopolskich kampanii społecznych na rzecz ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, m.in. „Dzieciństwo bez przemocy”, „Dziecko w sieci”, „Zobacz-Usłysz-Powiedz”, „Dziecko – świadek szczególnej troski”, „Dobry Rodzic – Dobry Start”, „Kocham. Reaguję”.

W ciągu ponad 20 lat istnienia, działania Fundacji Dzieci Niczyje kompleksowo objęły problem profilaktyki i pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce, a z pomocy oferowanej przez FDN skorzystały tysiące dzieci; setki wolontariuszy oraz darczyńców wsparły działania organizacji.

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje, ponieważ dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. W Polsce potrzeby i prawa dzieci ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane. W Fundacji Dzieci Niczyje jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma prawo dorastać i rozwijać się w bezpiecznym dla siebie środowisku, a obowiązkiem dorosłych jest chronienie najmłodszych.

Działania FDN koncentrują się przede wszystkim na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców w ich trudnej i odpowiedzialnej roli – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

Więcej o działaniach Fundacji dowiesz się ze strony internetowej: www.fdn.pl

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość

  1. smerfka30

    cenna inicjatywa :)