Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja to organizacja pożytku publicznego (OPP), która powstała w 2004 roku przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z inicjatywy pacjentów, lekarzy onkologów i urologów.

Do naszych priorytetów należą: tworzenie i prowadzenie kampanii edukacyjnych, w tym także dla najmłodszych dzieci i młodzieży, programów profilaktycznych w zakresie chorób onkologicznych i cywilizacyjnych, a także konferencji naukowych i prasowych. Współpracujemy z samorządami lokalnymi – wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oferując ich przedstawicielom oraz mieszkańcom spotkania edukacyjne oraz bezpłatne badania profilaktyczne.

Nasze kampanie zostały objęte patronatami krajowych i międzynarodowych Towarzystw Naukowych, honorowymi patronatami Marszałków Województw i wielu Starostów Powiatowych. W ciągu roku zwracają się do nas o pomoc setki osób - pacjenci i ich rodziny którym udzielamy wsparcia merytorycznego, psychologicznego i finansowego.

Fundacja jest członkiem Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych oraz European Cancer Patient Coalition. Aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polską Unią Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Kidney Cancer Association, a także klinikami onkologicznymi oraz samorządami na terenie całego kraju.

Główne obszary pracy Fundacji:

 • Edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej - spotkania, warsztaty i sympozja
 • Uświadamianie konieczności wczesnego wykrywania nowotworów
 • Bezpłatne badania profilaktyczne na terenie całego kraju
 • Wsparcie psychologiczne dla Pacjentów chorych na nowotwory oraz ich Rodzin
 • Kampanie na rzecz powszechnej dostępności nowoczesnych leków i terapii w Polsce

Wybrane aktywności w latach 2011-2013 to m.in.:

 • Kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworów np. „Prostata na lata”, „Co wiesz o raku”, „Dzień dla Zdrowia”, „Ambasador Zdrowia”, „Wygrajmy z Bólem”, „Partnerstwo w leczeniu”;
 • Serie spotkań edukacyjnych i bezpłatnych badań urologicznych w kraju (np. Warszawa, Olecko, Ostrowiec Świętokrzyski);
 • Warsztaty edukacyjne dla dzieci „Zdrowa Planeta”;
 • Indywidualna pomoc dla Pacjentów onkologicznych (refundacje, subkonta, pomoc prawna i medyczna);
 • Zaopatrywanie ośrodków medycznych, placówek oświatowych i samorządowych w materiały edukacyjne;
 • Organizacja konferencji prasowych i naukowych np. „Nowotwory gruczołu krokowego – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”

Kontakt z Fundacją: tel./fax: 22 658 23 61, e-mail: fundacja@wygrajmyzdrowie.pl, Adres: ul. Polna 40, 00-635 Warszawa, www.wygrajmyzdrowie.pl

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość