Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Kamica nerkowa - Leczenie kamicy nerkowej

Podstawowe znaczenie w trakcie napadu kolki ma podanie leków przeciwbólowych (w wypadku silnych dolegliwości włącznie z opioidami: tramadolem, petydyną i morfiną) i rozkurczowych. W łagodzeniu objawów pomaga też nawodnienie, stymulacja diurezy oraz postępowanie ogólne mające na celu uspokojenie chorego (np. ciepła kąpiel).

Bezpośrednim celem leczenia jest usunięcie złogu (kamienia). Często jest możliwa samoistna ewakuacja złogu poprzez drogi moczowe (w 70 %), ale tylko w wypadku kamieni niewielkich rozmiarów, tj. mniejszych niż 5–7 mm.

Metody lecznicze wykorzystywane w leczeniu kamicy moczowej

litotrypsja pozaustrojowa (ang. ESWL - extracorporeal shock wave lithotripsy)
wykorzystanie urządzeń generujących pozaustrojowo fale ultradźwiękowe przezskórnie prowadzące do rozkruszenia złogów i wydalenia ich drogą naturalną

Metody endoskopowe

przezskórna nefrolitotrypsja (ang. PCNL - percutaneous nephrolithotripsy)
za pomocą nefroskopu (rodzaj endoskopu) wprowadzonego bezpośrednio do układu kielichowo-miedniczkowego usuwa się złóg w całości lub po rozkuruszeniu
ureterorenoskopia (ang. URS - uretherorenoscopic lithotripsy)
zabieg z użyciem specjalnego endoskopu, który zostaje wprowadzony drogą cewki moczowej, pęcherza moczowego i moczowodu
klasyczne leczenie operacyjne
obejmuje klasyczne zabiegi chirurgiczne z otwarciem jam ciała; tego typu leczenie stosuje się głównie u chorych z silnymi nawracającymi dolegliwościami, powikłaniami kamicy (zastój moczu, zakażenia dróg moczowych) oraz dużymi złogami

U chorych z nawrotową kamicą moczową należy określić ryzyko nawrotu i zastosować odpowiednie postępowanie diagnostyczno-lecznicze, mogące zapobiegać następnym nawrotom lub prowadzić do rozpuszczenia istniejących złogów. Podstawowe znaczenie dla wdrożenia skutecznego postępowania prewencyjnego ma analiza składu kamienia oraz ocena metaboliczna, polegająca na sprawdzeniu diety oraz wykonaniu badań moczu i surowicy krwi w celu wykrycia czynników prowadzących do powstawania złogów w drogach moczowych.

Do nawrotów kamicy moczowej predestynują: zapalne choroby jelit, zakażenia dróg moczowych, niektóre leki.