Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Kto zna cię najlepiej?

W powszechnej świadomości zakorzeniona jest tendencja do uważania, że znamy siebie lepiej niż ktokolwiek inny. Ale czy jest tak na pewno?

„Poznaj samego siebie” - nawoływał Sokrates, odwołując się do starej maksymy wyrytej nad drzwiami wyroczni w Delfach. Simine Vazire i Erika N. Carlson z Washington University w St. Louis przeformułowują ten filozoficzny postulat na: „Chcesz poznać siebie, zapytaj przyjaciela.”

„Istnieją aspekty naszej osobowości, które czytelne są wyłącznie dla naszych najbliższych” - mówi Vazire. „By wejść w posiadanie kompletnego obrazu siebie, potrzebne nam są obydwie perspektywy.” Nie chodzi o to, że postrzegamy siebie zupełnie błędnie, ale nasze rozumienie jest ograniczone przez pragnienia, lęki i nieuświadomione motywy, z których najważniejszym jest utrzymanie wysokiej samooceny (w przypadku osób neurotycznych będzie to obraz niekorzystny).

Nawet oglądanie siebie na nagraniu video nie do końca zmienia naszą percepcję, podczas gdy inni oglądając ten sam obraz są w stanie wskazać cechy, których nie jesteśmy świadomi. I o ile pewne emocje rozgrywające się w naszym wnętrzu (np. trema, lęk, zazdrość) mogą pozostać zupełnie niewidoczne dla otoczenia, cechy takie jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, czy też wybuchowość i grubiaństwo są częściej dostrzegane w nas przez innych.

Dzieje się tak nie tylko dlatego, że cechy te manifestowane są na zewnątrz, ale również ze względu na aspekt oceny wartościującej, która wpływa na zbudowany przez nas obraz siebie. Choć świat zewnętrzny nie zawsze jest surowszym krytykiem – bardzo często inni widza w nas znacznie więcej zalet niż sami sobie przypisujemy.

Czemu więc taka wiedza nie przekłada się na lepsze zrozumienie nas samych i poprawę relacji międzyludzkich? Vazire zauważa, że otrzymanie reakcji zwrotnej jej niezwykle trudne, bo kierują nami sympatie, przyjęte normy i obyczaje towarzyskie. Często oburzamy się też, gdy ktoś śmie krytykować nasze postępowanie. Vazire w żaden sposób nie popiera brutalnej szczerości. Z całą stanowczością udziela jednak rady: Słuchaj innych. Mogą wiedzieć znacznie więcej – nawet o tobie.

Swoją drogą, to ciekawe, że zapytani o to, jakich ludzi lubimy, zazwyczaj odpowiadamy "szczerych", a w rzeczywistości ludzka szczerość najczęściej wywołuje u nas agresję. Wiec jak to jest? Chcemy słyszeć prawdę czy nie?

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość