Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków to zaburzenie rytmu serca, polegające na chaotycznym pobudzeniu przedsionków serca przez nieskoordynowane impulsy elektryczne.

W wyniku nieefektywnego skurczu przedsionka, dochodzi do zmniejszenie ciśnienia napełniania komór i zastoju krwi, co zwiększa prawdopodobieństwa powstania zakrzepu i groźnych powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Objawy

Migotanie przedsionków zwykle jest bezobjawowe i do rozpoznania często dochodzi w trakcie przypadkowego badania echokardiograficznego, ale mogą towarzyszyć mu:

  • kołatania serca, uczucie nierównej, chaotycznej pracy serca,
  • duszności,
  • zawroty głowy, omdlenia,
  • ból w klatce piersiowej,
  • uczucie lęku,
  • pogorszenie kondycji fizycznej.

Najpoważniejszą konsekwencją migotania przedsionków są powikłania zakrzepowo-zatorowe. Zaburzenia przepływu krwi zwiększają ryzyko powstania skrzeplin, które mogą zostać przeniesione do krwiobiegu i stać się źródłem zatorów. Zatory w krążeniu mózgowym są przyczyną udaru niedokrwiennego mózgu, który jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Czynniki ryzyka

Migotanie przedsionków występuje najczęściej u osób starszych, co ma bezpośredni związek z niewydolnością serca, ale może dotykać też ludzi młodych, u których stwierdza się obecność wad zastawkowych.

Do innych czynników predysponujących zalicza się nadciśnienie, nadczynność tarczycy, zespół chorego węzła zatokowego, kardiomiopatię, wady serca, chorobę wieńcową, stosowanie używek i wiele innych.

Śmiertelność w przy skutek migotania przedsionków jest dwukrotnie wyższa niż u osób zdrowych, a nieleczone zaburzenia aż pięciokrotnie zwiększają ryzyko udaru mózgu.

Leczenie

Celem leczenia migotania przedsionków jest przywrócenie prawidłowego rytmu zatokowego, kontrolowanie rytmu komór i zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Strategia leczenia zależy od przebiegu choroby i może obejmować zarówno metody farmakologiczne (β-blokery, werapamil, diltiazem), jak i operacyjne (ablacja). Stosuje się również kardiowersję elektryczną, która jest prostym zabiegiem polegającym na depolaryzacji serca łagodnym impulsem elektrycznym.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość