Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Neutropenia

Neutropenia to zagrażający życiu stan hematologiczny, w którym dochodzi do znaczącego deficytu granulocytów obojętnochłonnych (zwanych również neutrofilami), które są najliczniejszą grupą komórek obronnych krwi i odpowiadają za bezpośrednią walkę z patogenami.

Neutropenię diagnozuje się, gdy wartość granulocytów spada poniżej 1500/μl. Niedobór może być spowodowany długotrwałą infekcją wirusową lub bakteryjną, nadmiernym niszczeniem neutrofili na skutek zaburzeń autoimmunologicznych, jak również chorobą nowotworową i skutkami jej leczenia.

W związku ze znacznym obniżeniem zdolności obronnych organizmu, ciężka neutropenia i agranulocytoza (spadek granulocytów poniżej 500/μl) stanowią najczęstszą przyczynę śmierci osób cierpiących na białaczki lub inne nowotwory wymagające agresywnej chemioterapii.

Pojawienie się infekcji u pacjenta z neutropenią wymaga pilnego wprowadzenia leczenia przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania. Leczenie istoty problemu polega natomiast na stosowaniu tzw. czynników wzrostu kolonii neutrofilów. W tym celu stosuje się glikoproteiny, które stymulują namnażanie się i uwalnianie dojrzałych granulocytów ze szpiku kostnego.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość