Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Istniejemy od 1981 roku i jesteśmy największą organizacją pacjentów w Polsce. Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak:

1) opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji,

2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej,

3) poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie,

4) integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie, 5) tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy,

6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych,

7) wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami, 8) zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia,

9) inspirowanie kandydatur członków i sympatyków Stowarzyszenia do jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów administracji terenowej i samorządu terytorialnego oraz egzekwowanie - po ich wyborze do tych organów - aktywnej działalności na rzecz chorych.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Zarząd Główny

ul. Powstańców Wlkp. 33

85-090 Bydgoszcz

Tel. 52 341 12 51

Fax 52 346 06 92

biurozg@diabetyk.org.pl www.diabetyk.org.pl

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość