LekarzRodzinny

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
8 maja 2013, 19:36

Aktualności (Moje)

 1. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Dna moczanowa:

  Dna moczanowa jest to ostre nawrotowe zapalenie stawów obwodowych wywołane odkładaniem się w stawach, ścięgnach i tkankach okołostawowych kryształów moczanów jednosodowych wytrącających...

  czytaj dalej »

 2. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Cukrzyca :

  Cukrzyca - choroba metaboliczna o różnorakiej etiologii, charakteryzująca się przewlekłą hiperglikemią z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek na skutek defektu wydz...

  czytaj dalej »

 3. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Zespół metaboliczny:

  Zespół metaboliczny nie jest chorobą w tradycyjnym rozumieniu, ale zespołem kilku chorób lub objawów występujących jednocześnie u tej samej osoby. Centralnym zaburzeniem odpowiedzialnym za...

  czytaj dalej »

 4. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Otyłość :

  Otyłość - przekraczająca normę masa dała, spowodowana nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej.

  Etiologia; na zapotrzebowanie energetyczne organizmu składa się przemiana podstawowa (...

  czytaj dalej »

 5. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Hiperlipidemie:

  Etiologia: hiperlipidemie (HLP) to grupa zaburzeń gospodarki lipidowej o zróżnicowanej patogenezie, których cechą charakterystyczną jest wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów w su...

  czytaj dalej »

 6. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Guz chromochłonny:

  Etiologia-, nowotwór rdzenia nadnerczy lub tkanki chromochłonnej poza-nadnerczowej, wydzielający katecholaminy (dopaminę, noradrenalinę, adrenalinę). Występuje u około 0,5%) pacjentów z n...

  czytaj dalej »

 7. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Przełom nadnerczowy:

  Etiologia-, rozwija się w następstwie zwiększonego zapotrzebowania na glikokortykosteroidy w sytuacjach stresu, zwykle u chorych z już wykrytą niedoczynnością kory nadnerczy; rzadko - jako...

  czytaj dalej »

 8. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Niedoczynność kory nadnerczy:

  Pierwotna przewlekła niedoczynność kory nadnerczy -choroba Addisona (cisawica)

  Etiologia: choroba rzadka (0,04% dorosłych osób). Mężczyźni chorują częściej niż kobiety (2 : 1), typowy...

  czytaj dalej »

 9. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Zespół Cushinga:

  Etiologia: nadmiar kortyzolu.

  Klasyfikacja:

  ACTH-zależny:

  choroba Cushinga wskutek przewlekłej hipersekrecji ACTH z przysadki, zespół ektopowego wydzielania ACTH.

  ACTH-niezależny zes...

  czytaj dalej »

 10. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Zespół Conna:

  Hiperaldosteronizm pierwotny - zespół Conna

  Etiologia: pojedynczy gruczolak lub mnogie gruczolaki warstwy kłębuszko-watej kory nadnerczy (tzw. guzy kanarkowe) wytwarzające alclosteron (85%)...

  czytaj dalej »

 11. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Osteoporoza :

  Osteoporoza jest chorobą układu kostnego charakteryzującą się obniżeniem wytrzymałości kości, co prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań. Wytrzymałość kości zależy od gęstości i j...

  czytaj dalej »

 12. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Rzekoma niedoczynność przytarczyc :

  Etiologia: oporność receptorów w tkankach na działanie PTH w wyniku za-burzen ia genetycznego.

  Postaci:

  z opornością nerkową na PTH (najczęstsza) - objawy podobne do S-HPT, z opornoś...

  czytaj dalej »

 13. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Niedoczynność przytarczyc:

  Etiologia:

  postaci:

  jatrogenna (pooperacyjna, głównie jako powikłanie tyreoiclektomii, po leczeniu z użyciem l3lI, po napromienieniu okolicy szyi), samoistna, czyli idiopatyczna (izolowan...

  czytaj dalej »

 14. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Przełom hiperkalcemiczny (crisis hypercalcaemica):

  Etiologia: wskutek wzrostu kalcemii zwykle powyżej 3,5 mmol/l, najczęściej w przebiegu nowotworów, P-HPT (przełom przytarczycowy), w wyniku niewłaściwie kontrolowanego leczenia witaminą D3...

  czytaj dalej »

 15. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Wtórna nadczynność przytarczyc (S-HPT):

  Etiologia: w przebiegu chorób wywołujących stany przewlekłej hipokalcemii (przewlekła niewydolność nerek - ciężki przebieg S-HPT, zespoły upośledzonego wchłaniania wapnia); dochodzi do...

  czytaj dalej »

 16. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Profilaktyka jodowa w Polsce i jej pozytywne efekty:

  Przez długi okres powojenny na całym obszarze Polski występował niedobór jodu (a tym samym endemia wola) stopnia lekkiego bądź umiarkowanego, co wynikało z faktu, że profilaktyka jodowa al...

  czytaj dalej »

 17. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Pierwotna nadczynność przytarczyc (P-HPT):

  Etiologia-, gruczolak jednej lub kilku przytarczyc, rozrost komórek głównych, rak przytarczyc, rzadko - skojarzenie tych stanów.

  Objawy kliniczne są często typowe dla innych jednostek chor...

  czytaj dalej »

 18. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Nowotwory tarczycy:

  Wśród nowotworów tarczycy przeważają zdecydowanie guzy pochodzenia nabłonkowego, spośród których wyróżnia się gruczolaka pęcherzykowego oraz raki (kolejność według częstości wyst...

  czytaj dalej »

 19. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Mierniki niedoboru jodu w badaniach populacyjnych:

  Najczęściej badanymi wskaźnikami niedoboru jodu (według Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu; ICCIDD, 1992) są:

  zwiększenie odsetka powiększenia tarczycy u dzi...

  czytaj dalej »

 20. LekarzRodzinny napisał(a) post na blogu Zapalenia tarczycy :

  Zapalenia tarczycy stanowią różnorodną pod względem etiologii grupę jednostek chorobowych.

  Uwzględniając przebieg kliniczny, zapalenia tarczycy można podzielić na zapalenia ostre, podost...

  czytaj dalej »