Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Rak jelita grubego - Klasyfikacja TNM

T – guz pierwotny
TX nie można ocenić guza pierwotnego
T0 nie stwierdza się guza pierwotnego
Tis carcinoma in situ – komórki raka widoczne w nabłonku, naciek nie przekracza błony podstawnej lub blaszki właściwej błony śluzowej, nie stwierdza się przekraczania blaszki mięśniowej błony śluzowej
T1 guz nacieka błonę podśluzową
T2 guz nacieka warstwę mięśniową
T3 guz nacieka przez warstwę mięśniową do warstwy podsurowicówkowej lub do niepokrytych otrzewną tkanek okołookrężniczych bądź okołoodbytniczych
T4 guz nacieka przez ciągłość inne tkanki i narządy lub przerasta otrzewną trzewną; naciekanie przez ciągłość dotyczy też innych okolic jelita grubego zajętych w wyniku przerastania błony surowiczej (np. naciekanie pętli esicy przez raka odbytnicy)
N – okoliczne węzły chłonne
NX nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 regionalne węzły chłonne bez przerzutów nowotworu
N1 przerzuty nowotworu w 1–3 regionalnych węzłach chłonnych
N2 przerzuty nowotworu w 4 i więcej regionalnych węzłach chłonnych
M – przerzuty odległe
MX nie można ocenić występowania przerzutów odległych
M0 nie stwierdza się przerzutów odległych
M1 stwierdza się przerzuty odległe