Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Reumatoidalne zapalenie stawów - Kryteria klasyfikacyjne z 2010 roku

Kryteria klasyfikacyjne można zastosować u pacjenta, u którego występują następujące objawy:

  • Jawne zapalenie błony maziowej co najmniej 1 stawu (obrzęk)
  • Zapalenia stawów nie można wyjaśnić inną chorobą - toczeń rumieniowaty układowy, łuszczycowe zapalenie stawów, dna moczanowa.

Poniższe kryteria przeznaczone są dla:

  • Pacjentów ocenianych po raz pierwszy
  • Pacjentów z nadżerkami typowymi dla RZS, z chorobą aktywną, lub nieaktywną (leczoną lub nieleczoną), którzy wcześniej spełniali poniższe kryteria
Kryteria klasyfikacyjne RZS wg ACR i EULAR, 2010 r.
Kategoria Objawy Punkty
A. Zajęcie stawów 1 duży staw 0 pkt
2-10 dużych stawów 1 pkt
1-3 małych stawów (z zajęciem dużych stawów albo bez) 2 pkt
4-10 małych stawów (z zajęciem dużych stawów albo bez) 3 pkt
>10 dużych stawów (w tym co najmniej 1 mały staw) 5 pkt
B. Serologia Czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała anty-CCP ujemne 0 pkt
Czynnik reumatoidalny (RF) lub przeciwciała anty-CCP o niskim mianie 2 pkt
Czynnik reumatoidalny (RF) lub przeciwciała anty-CCP o wysokim mianie 3 pkt
C. Laboratoryjne wykładniki stanu zapalnego Stężenie CRP w normie i OB w normie 0 pkt
Stężenie CRP zwiększone lub OB przyspieszone 1 pkt
D. Czas trwania objawów < 6 tygodni 0 pkt
>= 6 tygodni 1 pkt

Pewne rozpoznanie RZS określa się wówczas, gdy suma punktów z każdej z kategorii (A-D) osiągnęła >=6:

Wyjaśnienie pojęć
  1. Zajęcie stawów oznacza tkliwość lub obrzęk w trakcie badania
  2. Poprzez duże stawy rozumie się stawy: biodrowy, barkowy, łokciowy, kolanowy, skokowy
  3. Poprzez małe stawy rozumie się stawy: stawy międzypaliczkowe bliższe, śródręczno-paliczkowe, śródstopno-paliczkowe II-IV, międzypaliczkowy kciuka i stawy nadgarstka