Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Reumatoidalne zapalenie stawów - Kryteria kwalifikacyjne z 1986 roku

W rozpoznaniu RZS mogą być również pomocne stare kryteria klasyfikacyjne RZS z 1987 roku wg Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (American Rheumatism Association, ARA). Do czasu pojawienie się nowych kryteriów klasyfikacyjnych stwierdzenie 4 lub więcej elementów pozwało na rozpoznanie RZS.:

  1. sztywność poranna trwająca minimum 1 godzinę utrzymująca się przez co najmniej 6 tygodni
  2. obrzęk 3 lub więcej stawów utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
  3. obrzęk stawów nadgarstkowych, śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bliższych, utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
  4. symetryczny obrzęk stawów, utrzymujący się minimum 6 tygodni
  5. typowe dla RZS zmiany w RTG (nadżerki, osteoporoza)
  6. guzki reumatoidalne
  7. czynnik reumatoidalny (RF) w surowicy