Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Reumatoidalne zapalenie stawów - Leczenie farmakologiczne

Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD)

 • sole złota
 • azatiopryna
 • cyklosporyna
 • penicylamina
 • hydroksychlorochina
 • leflunomid
 • metotreksat
 • minocyklina
 • sulfasalazyna
 • cyklofosfamid

Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, NSAID)
 • glikokortykoidy

Leki biologiczne

 • inhibitory TNF
  • infliksymab
  • adalimumab
  • etanercept
 • leki zmniejszające aktywność autoimmunologiczną komórek T
  • leflunomid
 • inhibitory interleukiny 1:
  • anakinra
 • przeciwciała monoklonalne przeciwko komórkom B
  • rytuksymab
 • inhibitory stymulacji komórek T
  • abatacept
 • blokery interleukiny-6
  • tocilizumab