Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Reumatoidalne zapalenie stawów - Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD)

Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD)

  • sole złota
  • azatiopryna
  • cyklosporyna
  • penicylamina
  • hydroksychlorochina
  • leflunomid
  • metotreksat
  • minocyklina
  • sulfasalazyna
  • cyklofosfamid