Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Reumatoidalne zapalenie stawów - Rozpoznanie

Do ustalenia rozpoznania używane są nowo opracowane kryteria klasyfikacyjne RZS wg Amerykańskiego Kolegium Reumatologii (ACR) i Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) z 2010 roku, które znacznie ułatwiają wczesne rozpoznanie choroby.

Kryteria klasyfikacyjne z 2010 roku

Kryteria klasyfikacyjne można zastosować u pacjenta, u którego występują następujące objawy:

 • Jawne zapalenie błony maziowej co najmniej 1 stawu (obrzęk)
 • Zapalenia stawów nie można wyjaśnić inną chorobą - toczeń rumieniowaty układowy, łuszczycowe zapalenie stawów, dna moczanowa.

Poniższe kryteria przeznaczone są dla:

 • Pacjentów ocenianych po raz pierwszy
 • Pacjentów z nadżerkami typowymi dla RZS, z chorobą aktywną, lub nieaktywną (leczoną lub nieleczoną), którzy wcześniej spełniali poniższe kryteria
Kryteria klasyfikacyjne RZS wg ACR i EULAR, 2010 r.
Kategoria Objawy Punkty
A. Zajęcie stawów 1 duży staw 0 pkt
2-10 dużych stawów 1 pkt
1-3 małych stawów (z zajęciem dużych stawów albo bez) 2 pkt
4-10 małych stawów (z zajęciem dużych stawów albo bez) 3 pkt
>10 dużych stawów (w tym co najmniej 1 mały staw) 5 pkt
B. Serologia Czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała anty-CCP ujemne 0 pkt
Czynnik reumatoidalny (RF) lub przeciwciała anty-CCP o niskim mianie 2 pkt
Czynnik reumatoidalny (RF) lub przeciwciała anty-CCP o wysokim mianie 3 pkt
C. Laboratoryjne wykładniki stanu zapalnego Stężenie CRP w normie i OB w normie 0 pkt
Stężenie CRP zwiększone lub OB przyspieszone 1 pkt
D. Czas trwania objawów < 6 tygodni 0 pkt
>= 6 tygodni 1 pkt

Pewne rozpoznanie RZS określa się wówczas, gdy suma punktów z każdej z kategorii (A-D) osiągnęła >=6:

Wyjaśnienie pojęć
 1. Zajęcie stawów oznacza tkliwość lub obrzęk w trakcie badania
 2. Poprzez duże stawy rozumie się stawy: biodrowy, barkowy, łokciowy, kolanowy, skokowy
 3. Poprzez małe stawy rozumie się stawy: stawy międzypaliczkowe bliższe, śródręczno-paliczkowe, śródstopno-paliczkowe II-IV, międzypaliczkowy kciuka i stawy nadgarstka

Kryteria kwalifikacyjne z 1986 roku

W rozpoznaniu RZS mogą być również pomocne stare kryteria klasyfikacyjne RZS z 1987 roku wg Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (American Rheumatism Association, ARA). Do czasu pojawienie się nowych kryteriów klasyfikacyjnych stwierdzenie 4 lub więcej elementów pozwało na rozpoznanie RZS.:

 1. sztywność poranna trwająca minimum 1 godzinę utrzymująca się przez co najmniej 6 tygodni
 2. obrzęk 3 lub więcej stawów utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
 3. obrzęk stawów nadgarstkowych, śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bliższych, utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
 4. symetryczny obrzęk stawów, utrzymujący się minimum 6 tygodni
 5. typowe dla RZS zmiany w RTG (nadżerki, osteoporoza)
 6. guzki reumatoidalne
 7. Czynnik reumatoidalny (RF) w surowicy