Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Sonda żołądkowa

Sonda żołądkowa nie należy do badań przyjemnych. Ze względu na inwazyjność i okres trzymania jej w żołądku jest ona zabiegiem uciążliwym, często budzącym strach wśród pacjentów. Jest jednak jednym z najistotniejszych zabiegów diagnostycznych i wspomagających leczenie.

Czemu służy badanie?

Głównym celem sondy żołądkowej jest diagnostyka jego funkcji wydzielniczych, które oceniane są między innymi na podstawie produkcji kwasu solnego. Wyróżniamy tu kilka pojęć takich jak: BAO (Basal Acid Output)- co stanowi podstawową produkcję kwasu solnego, MAO (Maximal Acid Output)- ilość maksymalną produkowanego kwasu i PAO (Peak Acid Output) -czyli szczytową ilość produkowanego kwasu. MAO i PAO można zdiagnozować po podaniu pacjentowi substancji prowokujących organizm do wydzielania soków żołądkowych.

Pozycja wymagana przy badaniu to pozycja siedząca. Pierwszą czynnością lekarza jest znieczulenie gardła pacjenta środkiem w aerozolu, co ma na celu zredukowanie odruchu wymiotnego. Gdy środek ten zacznie działać, do gardła lub przez nos wprowadzany jest zgłębnik (zależy to od rodzaju zgłębnika i warunków anatomii pacjenta). Lekarz opróżnia żołądek z zalegających tam resztek i rozpoczyna zasysanie soku żołądkowego - trwa to pełną godzinę, a pobrany płyn służy do określenia BAO.

Następnie pacjentowi podaje się jedną z trzech następujących substancji : histaminę (podskórnie), insulinę (podskórnie lub dożylnie) lub pentagastrynę (domięśniowo lub podskórnie), po czym znów przez godzinę zasysa się soki żołądkowe, tym razem w czterech 15 minutowych porcjach – na podstawie tych porcji określa się MAO i PAO.

MAO obliczane jest na podstawie całości soków żołądkowych pobranych w ciągu godziny, po zaaplikowaniu środka wspomagającego wydzielanie kwasów -wskaźnik ten oznaczany jest jako mEq/godz. PAO z kolei, oblicza się obliczane jest na podstawie dwóch 10 minutowych etapów i pomnożeniu przekształconej wartości w mEq/godz przez 3, lub jeden 15 minutowy etap, aczkolwiek wtedy wartość mEq/godz mnożona jest przez 2. Pod uwagę brane są wyłącznie okresy, gdy ilość kwasu solnego było najwyższa.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość