Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Stwardnienie zanikowe boczne - Rozpoznanie

Rozpoznanie opiera się na kryteriach World Federation of Neurology (kryteriach Airlie House/ El Escorial Revisited)

Rozpoznanie ALS wymaga
 • A — obecności:
  • A1 — uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego (w badaniu klinicznym, EMG lub neuropatologicznym)
  • A2 — uszkodzenia górnego neuronu ruchowego (w badaniu klinicznym)
  • A3 — postępujących zaburzeń ruchowych w danym obszarze lub pojawienia się ich w innych obszarach (na podstawie wywiadu lub w badaniu klinicznym)

oraz

 • B — wykluczenia:
  • B1 — innych jednostek chorobowych, tłumaczących uszkodzenie górnego lub dolnego neuronu ruchowego (w badaniu EMG lub neuropatologicznym)
  • B2 — innych jednostek chorobowych, mogących tłumaczyć zaburzenia kliniczne i elektrofizjologiczne (w badaniu neuroobrazowym: TK lub MRI).

Rozpoznanie różnicowe

 • objawowe ALS (zespół paranowotworowy)
 • uszkodzenie na poziomie opuszki (guz, jamistość opuszki, uszkodzenia naczyniowe)
 • uszkodzenie na poziomie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego (mielopatia szyjna, guz rdzenia)
 • stwardnienie rozsiane
 • wieloogniskowa neuropatia ruchowa
 • zapalenie mięśni z ciałami wtrętowymi
 • zatrucia metalami ciężkimi

Różnicowanie postaci opuszkowej ALS

 • choroba Kennedy'ego
 • miastenia
 • jamistość opuszki
 • guzy podstawy czaszki
 • schorzenia naczyniowe pnia
 • oponiaki otworu potylicznego wielkiego

Różnicowanie postaci kończynowej ALS

 • zespół cieśni nadgarstka
 • guz rdzenia kręgowego
 • jamistość rdzenia
 • neuropatie ruchowe
 • uszkodzenie splotu barkowego
 • zespoły korzeniowe z odcinka lędźwiowego
 • wtrętowe zapalenie mięśni
 • zapalenie wielomięśniowe
 • zespół post-polio
 • rdzeniowy zanik mięśni
 • choroba Hirayamy
 • wrodzona parapareza spastyczna
 • łagodna ogniskowa amiotrofia
 • fascykulacje
 • miopatia w nadczynności tarczycy
 • miopatia w nadczynności przytarczyc