Acydemia

  • Kwasica

    Kwasica

    w Choroby

    Kwasica, zwana również acydemią, to (łac. acidosis) to zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, w którym dochodzi do nadmiernego obniżenia pH ...