Agranulocytoza

  • Neutropenia

    Neutropenia

    Neutropenia to zagrażający życiu stan hematologiczny, w którym dochodzi do znaczącego deficytu granulocytów obojętnochłonnych (zwanych ...