Arteterapia

  • Choreoterapia – terapia tańcem

    Choreoterapia – terapia tańcem

    Od początku istnienia człowieka, taniec był wyrazem emocji, obrzędów religijnych, magicznych (np. przywoływanie deszczu), czy też wojennych.