Autoimmunizacja

  • Choroby autoimmunologiczne

    Choroby autoimmunologiczne

    Choroby autoimmunologiczne (poprawnie zwane immunizacyjnymi) to grupa zwykle przewlekłych schorzeń, w przebiegu których powstają przeciwciała ...