Choroby odbytu

  • Zapalenie odbytu

    Zapalenie odbytu

    To stan zapalny błony śluzowej odbytu i pobliskich tkanek. Może pojawić się w każdym wieku, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

  • Rak odbytu - objawy

    Rak odbytu - objawy

    Rak odbytu to złośliwy nowotwór, który tworzy się między innymi z polipów i stanów zapalnych. Rak rozwija się szybciej jeśli pacjent cierpi ...

  • Rektoskopia

    Rektoskopia

    Rektoskopią nazywamy badanie końcowego odcinka układu pokarmowego, które jest przeprowadzane przy użyciu specjalnego wziernika nazywanego ...

  • Kłykciny kończyste

    Kłykciny kończyste

    Kłykciny kończyste, zwane też brodawkami płciowymi, to choroba weneryczna wywołana przez kilka typów wirusa brodawczaka ludzkiego ...

  • Rak odbytu

    Rak odbytu

    Rak odbytu to nowotwór złośliwy, najczęściej rozwijający się ze zmian polipowatych i na podłożu przewlekłych stanów zapalnych. Do ...

  • Anoskopia

    Anoskopia

    Anoskopia – zabieg diagnostyczny ostatniego odcinka przewodu pokarmowego, szczególnie przydatny w wykrywaniu hemoroidów, zmian chorobowych odbytu ...

  • Marskość wątroby

    Marskość wątroby

    Marskość wątroby to postępujące zwłóknienie miąższu wątroby, skutkujące stopniowym pośledzeniem jej funkcji i ostatecznie martwicą ...