Choroby okrężnicy

 • Uchyłkowatość jelita grubego

  Uchyłkowatość jelita grubego

  Uchyłkowatość polega na tworzeniu się małych, wypukłych kieszonek (uchyłków) w osłabionej ścianie jelita grubego.Chorobie sprzyja siedzący ...

 • Zapalenie jelita grubego

  Zapalenie jelita grubego

  Pacjentom, u których stwierdzono ostry przebieg zapalenia jelita grubego, grożą poważne powikłania takie jak stomia – chirurgiczne usunięcie ...

 • Odmiedniczkowe zapalenie nerek

  Odmiedniczkowe zapalenie nerek

  Odmiedniczkowe zapalenie nerek to ostra lub przewlekła choroba nerek, rozwijająca się wskutek zakażenia bakteryjnego (najczęściej pałeczką ...

 • Zapalenie nerek

  Zapalenie nerek

  Zapalenie nerek to stan chorobowy obejmujący nerki i upośledzający wydolność czynnościową całego organizmu w związku z zaburzeniami ...

 • Rak jelita grubego

  Rak jelita grubego

  Rak jelita grubego to polipowaty nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, odbytnicy lub wyrostku robaczkowym i tworzący przerzuty ...

 • Rak jelita grubego - objawy

  Rak jelita grubego - objawy

  Choć rak jelita grubego zdarza się niezwykle często, wielu z nas ma uprzedzenia do badań pozwalających na jego wczesne wykrycie, a tym samym nie ...

 • Zapalenie jelit

  Zapalenie jelit

  Rodzajów zapalenia jelit jest wiele, jednak łączy je jedna cecha – przyczyną wszystkich są bakterie lub spożycie produktów spożywczych,

 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

  Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

  Rzekomobłoniaste zapalenie jelit to choroba biegunkowa, będąca wynikiem nagromadzenia się w jelicie toksyn produkowanych przez bakterie ...