Fasolamina

  • Fasolamina – reduktor tłuszczu

    Fasolamina – reduktor tłuszczu

    w Dietetyka

    Fasolaminę pozyskuje się z białej fasoli, a jej działanie jest potwierdzone badaniami naukowymi i klinicznymi. Fasolamina redukuje tłuszcz.