Hermafrodytyzm

  • Obojnactwo

    Obojnactwo

    Obojnactwo, zwane też hermafrodytyzmem i dwupłciowością, to wrodzone zaburzenie różnicowania narządów płciowych, objawiające się ...