Karłowatość

  • Achondroplazja

    Achondroplazja

    w Choroby

    Achondroplazja to wrodzona choroba genetyczna, występująca 1 na 25000 urodzeń i charakteryzująca się zaburzeniami rozwoju struktur kostnych, co ...