Kosmówka

  • Biopsja trofoblastu

    Biopsja trofoblastu

    w Badania

    Biopsja trofoblastu zaliczana jest do ważnych badań prenatalnych, diagnozujących stan zdrowia i rozwój płodu.

  • Objawy poronienia

    Objawy poronienia

    w Zdrowie A-Z

    Poronienie zwykle stanowi naturalną odpowiedź organizmu kobiety na nieprawidłowy rozwój płodu. Mimo, że najczęściej procesu tego nie da się ...