Leczenie pokrzywki

 • Pokrzywka

  Pokrzywka

  Pokrzywka jest często pojawiającą się dolegliwością skórną, która według statystyk dotyka już co piątą osobę na świecie bez względu ...

 • Pokrzywka - leczenie

  Pokrzywka - leczenie

  Leczenie pokrzywki jest zbliżone do leczenia innych objawów alergicznych. Ważnym elementem kuracji jest obecność preparatów ...

 • Pokrzywka alergiczna

  Pokrzywka alergiczna

  Dolegliwość skórna jaką jest pokrzywka ma wiele rodzajów. Jednak podstawowym rozróżnieniem jest pokrzywka alergiczna i niealergiczna.

 • Pokrzywka barwnikowa

  Pokrzywka barwnikowa

  Pokrzywka barwnikowa najczęściej dotyka dzieci (od roku do 2 lat). Może zniknąć po kilku dniach, a także utrzymywać się do wieku dorosłego.

 • Pokrzywka u dzieci

  Pokrzywka u dzieci

  Pokrzywka należy do grupy schorzeń pojawiających się na skutek nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu immunologicznego. Choć jej główny ...

 • Alergia pokarmowa

  Alergia pokarmowa

  Alergią pokarmową nazywamy nieprawidłową odpowiedź układu immunologicznego człowieka na produkty spożywcze lub ich grupy oraz na związki ...

 • Choroby skóry

  Choroby skóry

  Choroby skóry, tzw. dermatozy, to grupa schorzeń dotyczących bezpośrednio skóry (w tym tkanki łącznej) lub zmian obejmujących skórę w ...